نمایش # 
عنوان نمایش از %s
بخشنامه: 200/17260/د ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات و مزایای حقوق فروردین و اردیبهشت سال 1403 21 خرداد 1403
بخشنامه: 268/13175/دچاپ مطلب اطلاعیه شماره 31- در خصوص سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی مندرج در شماره منحصر بفرد مالیاتی مربوط به سال جدید 06 خرداد 1403
بخشنامه: 200/12296/د بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع مواد (197) و (199) قانون مالیات های مستقیم در خصوص ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات و مزایای حقوق فرودین ماه 1403 03 خرداد 1403
بخشنامه: 200/2864/ص جرایم موضوع بند ب ماده 36 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در خصوص بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری «مالیات و عوارض» و ماده 37 آن قانون 26 ارديبهشت 1403
بخشنامه: 200/1403/2چاپ مطلب استرداد جرایم مالیاتی که من غیر حق از مودی دریافت شده 12 ارديبهشت 1403
بخشنامه: 200/1402/25چاپ مطلب ابلاغ شیوه نامه اصلاحی موضوع بند (3-1) ماده (3) اصلاحی آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده 219 ق.م.م 20 اسفند 1402
بخشنامه: 268/85534/دچاپ مطلب اطلاعیه شماره 22- افزایش مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان به 21 روز 20 اسفند 1402
بخشنامه: 200/83826/دچاپ مطلب تاکید بر اجرای بخشنامه رسیدگی به تراکنش های بانکی در راستای برپایی میز خدمت وجوه واریزی به حساب بانکی تجاری POS نمایشگاه اتومبیل 08 اسفند 1402
بخشنامه: 200/82213/دچاپ مطلب تبیین نحوه بهره برداری از ظرفیت ماده (238) قانون مالیات های مستقیم به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی 29 بهمن 1402
بخشنامه: 200/80951/دچاپ مطلب عدم انجام اقدامات اجرایی در خصوص مالیاتهای که در اجرای مقررات تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای قطعی به هیات 216 ارجاع و هنوز رای صادر نگردیده است 29 بهمن 1402

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز