نمایش # 
عنوان نمایش از %s
دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم 05 اسفند 1399
ابلاغ دادنامه شماره 9909970905811308 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر جزء 3 بند (ب) بخشنامه شماره 200/96/158 مورخ 1396/12/07 03 اسفند 1399
معافیت شرکت های ارایه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده 03 اسفند 1399
الزام ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به تعیین ارزش معاملاتی سال 1399 معادل 10 درصد میانگین قیمت های روز منطقه در سال جاری 15 بهمن 1399
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم 15 بهمن 1399
ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-14 مورخ 1399/07/20 07 بهمن 1399
نحوه اجرای مقررات ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم 07 بهمن 1399
آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (63) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 02 بهمن 1399
اصلاح تاریخ اجرای بخشنامه شماره 200/99/60 مورخ 1399/08/14 در خصوص اصلاح مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 25 دی 1399
ابلاغ مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 1399/09/15 25 دی 1399

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز