با رأی دیوان عدالت؛ کارفرمایان ملزم به پرداخت حق بیمه دوره کارآموزی کارگران شدند

در خصوص آراء صادره از هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما درباره پرداخت حق بیمه دوره کارآموزی کارگران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی اعلام کرد کارفرمایان موظف به پرداخت حق بیمه در دوره کارآموزی کارگران هستند.

این گزارش حاکی است در نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی که در مورد تعارض آرای صادره درباره رای به هیات عمومی ارائه شده، پس از تایید تعارض آراء در این مورد چنین آمده است: با عنایت به این که کارفرما یک شرکت صنعتی بوده نه یک مرکز آموزشی و هدف از جذب افراد و آموزش آن‌ها در نهایت استخدام کارآموزان است که به قراینی همچون پرداخت مبالغی تحت عنوان کمک هزینه تحصیلی و بهره وری و غیره در فیش حقوقی به شکات و اخذ تضمین جهت تعهد به خدمت، اشتغال کارآموزان در تابستان و ایام فراغت از تحصیل و احکام تبدیل وضعیت برخی از آن‌ها قابل استنباط است؛ لذا شاکیان مشمول بند یک و قسمت اول تبصره یک ماده ۱۱۲ قانون کار بوده و مطابق بند الف ماده ۱۱۳ قانون مذکور رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی‌شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می‌شود. بنابراین مطابق مواد ۵ و ۱۴۸ قانون مذکور حق بیمه این مدت باید توسط کارفرما پرداخت شود و دادنامه‌های شماره ۴۱ و ۴۳ مورخ ۹۶/۵/۳ شعبه ۱۹ تجدیدنظر و دادنامه شماره ۱۲۹۵ مورخ ۹۴/۶/۲۸ صادره از شعبه ششم تجدیدنظر در حدی که متضمن این معنی است صحیح و منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده می‌شوند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، ضمن وارد دانستن اصل تعارض آراء رای به ورود را تایید کردند و بر این اساس کارفرمایان موظف شدند حق بیمه دوره کارآموزی کارگران را پرداخت کنند.

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان

آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا

معاونین  محترم ‏/مدیران کل  مستقل ستادی
مدیران کل تأمین اجتماعی استان
با سلام
احتراما؛ در اجرای آیین نامه اجرایی حمایت از شرکت‌های نوپا موضوع تصویب‌نامه شماره
25071 ‏/ت54991 هـ تاریخ 1‏/3‏/98 (تصویر پیوست)و نحوه ارایه کد کارگاهی، دریافت لیست حق بیمه و مفاصاحساب کدهای مزبور، توجه واحدهای اجرایی تابعه را به نکات ذیل جلب می نماید.
1‏- شرکت های نوپای مورد حمایت این آیین نامه، منحصرا آن دسته از شرکتهای خصوصی و تعاونی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشند که حائز شرایط بند الف ماده 1 آیین نامه می باشند.
2‏- فهرست مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب دهنده‌ها توسط کارگروهی مرکب از وزارت‌خانه‌های ارتباطات وفناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سازمان های امور مالیاتی و تامین اجتماعی اعلام می گردد.
3‏- شرکت‌های مورد حمایت ساکن مراکز رشد، در صورتیکه فضاهای کاری اشتراکی و شتاب‌دهنده ها باشند، با ارایه مدارک کامل شناخت کارفرمایی از جمله پروانه بهره برداری فناوری اطلاعات و تخصیص کد کارگاهی از سوی شعبه، دریافت لیست و حق بیمه کارکنان شاغل با رعایت مقررات تامین‌اجتماعی بلامانع می‌باشد.
4‏- درخصوص شرکت‌های یاد شده، سهام‌دارانی که کارفرمایان این‌گونه کارگاه‌ها محسوب می‌گردند، در چهارچوب تبصره 5 ماده (4) قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مربوطه، می توانند نسبت به بیمه‌پردازی خود با 27 درصد حق بیمه اقدام و از مزایای قانون تامین‌اجتماعی برخوردارگردند که در این‌خصوص کارفرمایان یاد شده تکلیفی به بیمه‌شدن اجباری خود نخواهند بود.
5‏- انجام بازرسی کارگاهی و دفاتر آنان وفق ماده 47 قانون تامین اجتماعی انجام خواهد شد و صدور هرگونه مفاصا حساب کد کارگاهی و قرارداد های منعقده با رعایت مواد 37و 38 قانون خواهد بود.
6 – واحدهای اجرایی تابعه می‌بایست ترتیبی اتخاذ نمایند تا براساس فهرست اعلام شده نسبت به تخصیص کد کارگاهی و دریافت لیست وحق بیمه کارکنان شاغل با رعایت ماده (39) قانون تامین اجتماعی اقدام نمایند.
7‏- شرکت‌های نوپا در صورت احراز شرایط آیین نامه اجرایی ماده (71) قانون برنامه ششم توسعه می‌توانند نسبت به جذب نیروهای جدید (فارغ التحصیل دانشگاهی ) مازاد برنیروی موجود کارگاه اقدام و از تسهیلات قانون برخوردارگردند.
مسئول حسن اجرای این دستور اداری، روسا، معاونین و مسولین وصول حق بیمه و فنی بیمه شدگان شعب ، مدیران، معاونین و روسای گروه های وصول حق و فنی بیمه شدگان و سایر واحدهای ذیربط می باشد.

مشوق‌های بیمه‌ای سهم کارفرما

معاونین محترم...
ادارات کل ستادی‏/ دفاتر مستقل‏/ ادارات کل استانها و شعب
با سلام:
باتوجه به مصوبه جلسه مورخ 15‏‏/1‏‏/96 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی موضوع ابلاغیه شماره 8799 مورخ 30‏‏/1‏‏/96 معاون اول رئیس جمهور درخصوص "بسته های رونق تولید واشتغال" و مصوبه مورخ 5‏‏/11‏‏/95 شورای عالی اشتغال درخصوص "دستورالعمل اجرایی طرح مشوق های بیمه کارفرمایی" موضوع دستور ضمیمه نامه 76620 مورخ 28‏‏/4‏‏/96 وزیر‌محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نامه شماره 138512 مورخ 22‏‏/7‏‏/96 معاونت محترم توسعه کار آفرینی و اشتغال(تصاویر پیوست)و بند (ت) ذیل ماده (7)آئین نامه اجرائی تبصره (14) قانون بودجه سال 1396 کل کشور به شماره تصویبنامه 126375‏/ت54782هـ مورخ 10‏/10‏/96 هیات محترم وزیران و اصلاحات بعدی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 223 مورخ 5‏/1‏/97 (تصویر پیوست) با هدف ترغیب و تشویق کارفرمایان کارگاههای تولیدی و خدماتی به استفاده نیروی کار جدید جهت اجرا، نظر واحدهای اجرائی را به مفاد این دستوراداری و رعایت نکات مربوطه جلب می‌نماید:
بخش اول :تعاریف و شرایط
1- کارفرما: شخص حقیقی یا حقوقی است که در ماده (3) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369و بند (4) ماده (2) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 تعریف شده و اداره کارگاه و موسسات موضوع این دستوراداری را برعهده دارد.
2- نیروی کار جدید: افراد دانش آموخته دانشگاهی که در سال 97پس از صدور این دستور اداری در یکی از کارگاههای موصوف بکار گرفته شده و دارای شرایط ذیل می  باشند.                                                                                                 
2‏‏-1‏‏- بیکاران دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که حداقل سه ماه از ثبت نام آنها در مراکز کاریابی و مشاوره ای سپری شده است.
2‏‏-2‏‏- حداکثر سن برای مقطع کارشناسی (25)سال تمام، برای مقطع کارشناسی ارشد(28) سال و برای مقطع دکترا(32) سال است. به حداکثر سن دانش آموختگان جویای کار پسر که دوره خدمت نظام وظیفه را گذرانده اند، دو سال اضافه می‌شود.
2‏‏-3‏‏- عدم سابقه بیمه تامین اجتماعی بیش از یکسال قبل از ثبت نام.
2‏‏-4‏‏- ثبت نام در مراکز کاریابی خصوصی دارای مجوز و یا سامانه کارورزی.
تبصره: نیروی کار جدید مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما از بین افرادی انتخاب می شود که در دفاتر کاریابی غیردولتی دارای مجوز بعنوان جوینده کار ثبت نام نموده باشد. در شهرها یا بخشهای فاقدکاریابی غیر دولتی، تائیدیه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مبنی بربیکار بودن فرد ضرورت دارد.
2‏-5‏- الزام دانش آموختگان پسر به دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت نظام وظیفه.
3‏- کارگاه مشمول: کارگاههای تولیدی و خدماتی طبق تبصره (2) ذیل بند (ت) آئین نامه هیات وزیران به شماره فوق الذکر با لحاظ شرایط ذیل:
3‏‏-1‏‏- دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع رسمی کشور.
3‏‏-2‏‏- دارای کد بیمه کارگاهی و حداقل دونفر تحت پوشش بیمه.
تبصره1: کارگاههای جدیدالتاسیس در زمان اجرای طرح، از شمول این دستوراداری مستثنی خواهند بود.
4- مشوق بیمه ای: وجهی معادل حق بیمه سهم کارفرمای نیروی کار جدید که از محل تبصره 14 قانون بودجه سالهای96 و 97 کل کشور که جهت وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی تخصیص یافته است و بصورت ماهیانه و مستمر به سازمان تامین اجتماعی در چارچوب طرح مربوطه پرداخت می شود.
5- سامانه: سامانه نرم افزاری مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی:  rasad_eshteghal.ir که اطلاعات مربوط به طرح در آن درج می‌گردد.
بخش دوم: نحوه اجرای مشوق بیمه ای
6- کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول این دستوراداری درصورت بکارگیری نیروی کار جدید و احراز شرایط ذکر شده از مشوق بیمه ای (معافیت از پرداخت 20درصد حق بیمه سهم کارفرما) حداکثر تا پایان سال 97(در صورت تامین و تخصیص اعتبار مربوطه براساس قوانین بودجه سنواتی سال 97) مشروط به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه مقرر مطابق مواد 28و 39 قانون تامین اجتماعی بهره مند خواهند بود.
7- کارگاههای مشمول این طرح، به ازای هر دو نفربیمه شده، صرفاً مجاز به استخدام یک نفر نیروی کار دارای مدرک دانشگاهی هستند. مثال: کارگاهی که دارای 4نفر بیمه شده می باشد می تواند 2نفر نیروی کار به شرح این دستورالعمل جذب نماید. چنانچه تمایل به جذب یک نفر نیروی کار جدید دیگر باشد لازمست که 2نفر دیگر بیمه شده جذب و حق بیمه آنها را کامل ارسال و پرداخت نماید تا نفر سوم را در ماه آتی بتواند جذب و از مزایای این دستورالعمل برخوردار گردد.
8- معرفی نیروی کار جدید توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال تصویر پرینت ثبت نام  شاغل و کارگاه (تصویر پیوست) منضم به نامه ثبت شده جهت شعبه ذیربط خواهد بود که در دبیرخانه شعبه به ثبت می رسد.
9-  تعداد نیروی کار جدید، بر اساس نیروی کار مازاد نسبت به بیشترین تعداد بیمه شدگان در سه ماهه آخر قبل از زمان بکارگیری نیروی کار جدید با رعایت دستورالعمل اجرائی 4683‏‏/96‏‏/1000 مورخ 4‏‏/5‏‏/96 و تاکید به رعایت تبصره ذیل بند 2 این دستوراداری می باشد.
10- چنانچه به هر طریقی احراز گردد، نیروی کار جدید معرفی شده در کارگاه، مشمول مشوق بیمه ای نبوده و یا از طریقی به غیر از طرق ذکر شده در کارگاه جذب شده است بلافاصله از شمول طرح مشوق بیمه ای حذف و کارفرمای کارگاه از مزایای این دستوراداری محروم گردیده و می بایست مطابق قوانین و مقررات جاری نسبت به پیگیری ضرر و  زیان وارده از وی اقدام لازم بعمل آید.
11- درصورتیکه برای شعبه احراز گردد که کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی، منحصراً به جهت استفاده از مزایای این دستوراداری همان نیروی کار قبلی را بعنوان نیروی کار جدید جذب نموده است، فرد مورد نظر جزء نیروهای کاری کارگاه محسوب و از شمول این دستور اداری خارج خواهد بود.
بخش سوم :سایر
12-  هر نیروی کار منحصراً از طریق یک کارگاه مشمول این دستور اداری خواهد بود.
13- شعب مکلفند به صورت ماهانه گزارش میزان مشوق بیمه ای سهم کارفرما و تعداد نیروی کار جدید مشمول مشوق هر ماه را حداکثر ظرف10روز ابتدائی ماه بعد به ادارات کل استان تابعه ارسال و اداره کل مزبور نیز حداکثر تا پانزدهم ماه نسبت به تجمیع و ارسال آمار مربوطه به اداره کل وصول حق بیمه اعلام تا مراتب توسط ستاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت تسویه حساب با سازمان اقدام نماید.
14- شركت مشاور مدیریت و خدمات ماشيني تأمين مكلف است در اسرع وقت نسبت به تهيه و ساخت نرم‌ افزار مربوطه به شرح این دستور اداری اقدام و همچنین آمار موضوع بند (13) بصورت ماهانه در شعبه قابل اخذ و در گزارش وصولی منعکس گردد.

بخشنامه 11‏/14 قراردادهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات

معاونین محترم ‏...
مدیران  کل محترم دفاتر مستقل ستادی ...
مدیران کل محترم بیمه ای...
با سلام و صلوات بر محمد (ص) وآل محمد(ص)
    با عنایت به توسعه و گسترش روزافزون فعالیت‌های حوزه انفورماتیک و با توجه به نام گذاری سال 1397
به عنوان سال حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی و در راستای بهبود فضای کسب و کار و اصلاح مجموعه مقررات مربوط به نحوه اجرای مواد 38 و 41 قانون تامین اجتماعی و پیرو جلسات مشترک برگزار شده با نمایندگان نظام صنفی رایانه ای کشور و انجمن صنفی مربوطه و کانون عالی کارفرمایان، فعالیتهای جدید انفورماتیکی، نحوه شناسائی و محاسبه حق بیمه قراردادهای منعقده، از تاریخ صدور این بخشنامه به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
الف) شناسایی قراردادهای انفورماتیکی
قراردادهای مقاطعه‌کاران عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که برابر اساسنامه دارای فعالیت انفورماتیکی بوده         و موضوع آن منطبق با یکی از موارد زیر می‌باشد : 
1- طراحی شبکه: مطالعات اولیه و طراحی شبکه‌های رایانه‌ای که منجر به تولید نقشه ها و جزئیات فنی لازم برای پیاده‌سازی شبکه می‌گردد ( شامل: شبکه داخلی LAN ، شبکه گسترده WAN و شبکه بی‌سیم‌محلی).
2- ‏نصب و راه‌اندازی شبکه: تامین، نصب و راه‌اندازی تجهیزات لازم برای بهره‌برداری از شبکه‌های رایانه‌ای (شامل: شبکه‌داخلی، شبکه‌گسترده، شبکه‌بی‌سیم‌محلی، کابل‌کشی‌شبکه، راه اندازی سرویس‌های نرم‌افزاری،
تجهیزاتActive  و Passive و امنیت شبکه).
3- نگهداری شبکه: مدیریت کاربری شبکه، نگهداری و به‌روز رسانی سرویس‌های نرم‌افزاری شبکه، خدمات حفاظت و امنیت شبکه.
4- ‏ارائه خدمات دسترسی به اینترنت: تامین و ارائه پهنای باند دسترسی به اینترنت، ارائه سرویس‌های امنیتی و حفاظتی دسترسی به اینترنت، فیلترینگ، کنترل دسترسی، مدیریت کاربری.
5- ‏ارائه خدمات کاربردی (ASP): میزبانی وب، اجاره خدمات نرم‌افزارهای کاربردی از طریق وب.
6- ‏‏‏‏تحلیل سیستم‌های اطلاعاتی: تجزیه و تحلیل سیستم‌های اطلاعاتی که منجر به تولید مدل‌ها و مستندات تحلیل نیازمندی‌های سیستم می‌گردد.
7- ‏طراحی نرم‌افزارهای سفارشی: طراحی معماری، منطقی یا فیزیکی نرم‌افزارهای سفارشی اعم از سیستم‌های اطلاعاتی کاربردی، نرم‌افزارهای عمومی یا اختصاصی، سایت‌های وب که منجر به تولید مستندات طراحی نرم‌افزار می‌گردد.
8- ‏ساخت نرم افزارهای سفارشی: ساخت نرم‌افزارهای سفارشی اعم از سیستم‌های اطلاعاتی کاربردی، نرم‌افزارهای عمومی یا اختصاصی، سایت های وب  که منجر به تولید نسخه‌های قابل اجرا از این نرم‌افزارها می‌شود.
9- ‏انتقال نرم‌افزارهای سفارشی: ارائه خدمات انتقال نرم افزارهای سفارشی به محیط مشتری، شامل انتقال اطلاعات، اجرای آزمایشی و موازی، آموزش کاربری و راهبری و سایر موارد دیگری که برای آماده‌سازی محیط بهره‌برداری
از نرم افزار لازم است.
10- ‏نگهداری و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارشی: ارائه خدمات پشتیبانی فنی نرم‌افزارهای سفارشی (شامل: رفع اشکال نرم‌افزار، مدیریت تغییرات در دوران بهره‌برداری، راهبری و مدیریت کاربران ) .
11- ‏‏‏تولید محتوای دیجیتالی: طراحی و تولید مطالب و محتوا برای ارائه در محیط وب . 
12- آموزش: ارائه خدمات آموزشی در زمینه فناوری اطلاعات (شامل: شبکه، سیستمهای‌عامل، سخت‌افزار،          نرم‌افزار، امنیت، خدمات زیرساخت و دیتاسنتر، مجازی‌سازی و ذخیره‌سازی، رایانش‌ابری، دوره‌های مدیریتی IT).
13- ‏مشاوره، امکان سنجی، طراحی، تولید، نصب و پیاده سازی سرویس‌های آموزش الکترونیکی.
14- ‏نظارت بر پروژه‌های فاوا: ارائه همه یا بخشی از خدمات نظارت بر اجرای پروژه های فاوا.
15- ‏خدمات مدیریت طرح برای پروژه‌های فاوا: خدمات مدیریت طرح شامل تعریف پروژه‌ها و مدیریت فرآیند ارجاع‌کار، نظارت و هماهنگی مقاطعه‌کاران، کنترل‌ کمی‌ و کیفی پروژه‌ها، مدیریت فرآیند تحویل و یکپارچه‌سازی نتایج و فرآورده‌ها.
16- ‏استاندارد‌سازی: تهیه و تدوین استانداردها، دستورالعمل‌ها و ضوابط فنی و مدیریتی فاوا.
17- ‏ برنامه‌ریزی فاوا: تهیه طرح‌های جامع فاوا، تدوین معماری سازمانی فناوری اطلاعات، برنامه‌ریزی استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی، تدوین استراتژی فناوری اطلاعات، تهیه طرحها و برنامه‌های استراتژیک و بلند مدت
در زمینه فاوا در سطوح سازمانی، منطقه‌ای یا ملی.
18- ‏امکان سنجی و مشاوره پروژه‌های فاوا: امکان سنجی، انتخاب تکنولوژی، تهیه شرح خدمات و اسناد ارجاع کار (RFP) برای پروژه‌های فاوا.
19- ‏طراحی نظام‌های مدیریت فاوا: طراحی نظام‌ها و فرآیند‌های مدیریت فاوا، شامل نظام‌های مدیریت امنیت، نظام‌های تضمین کیفیت، نظام‌های مدیریت اسناد و پیکربندی در سازمانها.
20- ‏پیاده‌سازی نظام‌های مدیریت فاوا: پیاده‌سازی نظام‌ها و فرآیندهای مدیریت فاوا (شامل: نظامهای مدیریت امنیت، نظام‌های تضمین کیفیت، نظام‌های مدیریت اسناد و پیکربندی در سازمانها ).
21- ‏ارزیابی و ممیزی نظام‌های مدیریت فاوا : پایش، ارزیابی و ممیزی نظام‌ها و فرآیندهای مدیریت فاوا (شامل: نظام‌های مدیریت امنیت، نظام‌های تضمین کیفیت، نظام‌های مدیریت اسناد و پیکربندی در سازمانها).
22- ‏خدمات امنیت اطلاعات: ارتقاء امنیت، ارزیابی و اجرای آزمونهای امنیتی زیر ساخت، شبکه، سیستم‌ها و نرم‌افزارها، قفل‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری.
23- ‏خدمات مرکز داده: مشاوره، طراحی، نظارت، تدوین مستندات، تجهیز، پیاده سازی، پشتیبانی، نگهداری و آموزش مراکز داده.
24- ‏ تعمیر و نگهداری سخت افزار: تعمیر، نگهداری و پشتیبانی فنی انواع تجهیزات و قطعات سخت‌افزاری، سرور، سوئیچ، ذخیره ساز.
25- تدوین استانداردها، صدور گواهینامه خدمات کیفیت و خدمات تست و آزمون نرم‌افزار و سخت‌افزار.
26- خدمات طراحی و توسعه وب، طراحی و پیاده‌سازی بانک اطلاعاتی وب،گرافیک وب، بهینه‌سازی وب سایت‌های ویژه‌ موتور جستجو، پشتیبانی‌وب‌سایت، نگهداری‌وب‌سایت ومدیریت‌وب‌سایت.
27- طراحی و تولید نرم‌افزارهای موبایل و پشتیبانی نرم افزارهای موبایل.
28- مشاوره رایانش ابری و داده‌های کلان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
29- شبکه بی‌سیم: طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه‌اندازی، پشتیبانی و نگهداری شبکه بی‌سیم محلی.
30- امنیت شبکه: نصب، راه‌اندازی و نگهداری سخت افزار و نرم افزارهای امنیت شبکه.
ب) محاسبه حق بیمه قراردادهای انفورماتیکی
اینگونه قراردادها در شعبه محل استقرار دفتر مرکزی مقاطعه‌کار متمرکز و مفاصاحساب هر پیمان نیز به تفکیک در همان شعبه صادر می‌گردد، ضمناً واحدهای اجرایی مکلف ‌می‌باشند انجام بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل مقاطعه‌کاران را در اولویت قرار داده و به منظور مساعدت بیشتر در زمینه صدور مفاصاحساب قرارداد پیش از انجام بازرسی از دفاتر قانونی، در صورت تکمیل و ارائه فرم تعهد نامه منضم به بخشنامه توسط مقاطعه کار، نسبت به صدور مفاصاحساب قرارداد با رعایت موارد ذیل برابر مقررات اقدام نمایند:
1- در مواردی که مقاطعه‌کار دارای دفاتر و اسناد قانونی مورد تائید سازمان باشد و نسبت به ارائه آنها به سازمان اقدام نماید و برابر گواهی واگذارنده کار عملیات اجرایی موضوع پیمان توسط کارکنان دفتر مرکزی مقاطعه‌کار انجام گیرد، در این صورت حق بیمه قرارداد طبق لیست و بازرسی انجام شده از دفاتر قانونی وصول
و مفاصاحساب قرارداد بدون اعمال ضریب با رعایت مفاد ماده 38 قانون صادر می گردد.
1‏‏‏-1) چنانچه مقاطعه‌کار طبق محتویات پرونده مطالباتی دفتر مرکزی فاقد هرگونه بدهی قطعی باشد،
مفاصاحساب قرارداد ظرف یک روز‌کاری صادر می‌گردد.  .
2‏‏-1) در مواردی که مقاطعه‌کار طبق پرونده مطالباتی دفتر مرکزی دارای بدهی قطعی بوده و تمکن پرداخت بدهی بصورت یکجا را نداشته باشد، چنانچه نسبت به پرداخت بدهی کارگاه در دوره قرارداد اقدام نموده
و مانده بدهی را تقسیط نماید، صدور مفاصا حساب قرارداد، با درج توضیح مبنی بر این که" این مفاصاحساب در اجرای ماده 38 قانون صرفاٌ بابت قراداد ذکر شده صادر و شامل سایر بدهی‌های کارگاه ناشی از لیست و بازرسی نخواهد بود" بلامانع می‌باشد . 
2‏‏- در مورد مقاطعه‌کارانی که نسبت به ارائه  لیست و پرداخت حق بیمه برخی از ماه های مندرج در دوره قرارداد اقدام ننموده یا دستمزد واقعی کارکنان شاغل خود را نداده باشند، باید در اسرع وقت از دفاتر قانونی آنان بازرسی انجام و بر مبنای آن حق بیمه وصول و سپس مفاصا حساب مربوطه صادر گردد.
3‏‏- در مواردی که مقاطعه‌کار فاقد دفاتر قانونی بوده و یا از ارائه دفاتر خودداری نماید، حق بیمه قرارداد طبق مصوبه مورخ 24‏/1‏/1370 شورایعالی تامین اجتماعی بر‌اساس درصد مکانیکی و غیر مکانیکی کار اعلام شده توسط واگذارنده و به‌کسر حق بیمه پرداختی توسط مقاطعه‌کار بابت کارکنان شاغل در قرارداد محاسبه و وصول و مفاصا حساب قرارداد صادر گردد.
4‏‏- در مورد مقاطعه‌کارانی که با رعایت بند (1) موضوع این بخش اقدام به اخذ مفاصاحساب موضوع ماده 38 قانون نموده و برغم ارائه تعهد از ارائه دفاتر قانونی خودداری و یا دفاتر ارائه شده مورد تائید سازمان نباشد، حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد برابر مصوبه مورخ 24‏‏/01‏‏/1370 شورایعالی تامین اجتماعی و بر‌اساس درصد مکانیکی و غیر مکانیکی کار اعلام شده توسط واگذارنده، محاسبه و از پیمانکار مطالبه می‌گردد. 
     مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونین بیمه‌ای، حقوقی و امور مجلس، امور استان‌ها، و مشاورین ایشان؛ مـدیـران کل وصـول حـق بیمه، حقوقی و دعاوی، دفتر راهبری سیستم‌ها، و معاونین، روسا و کارشناسان ادارات مذکور؛ شرکت مشاوره مدیریت و خدمات ماشینی تامین، مدیران کل استان، معاونین، روسا و کارشناسان ارشد امور وصـول حـق بیمه، بازرسی دفاتر قانونی، بازرسی کارگاهی، اجرائیات، فـرابـری داده‌هـا، روسا، معاونین، مسئولین واحد‌های امور وصول حق بیمه، اجرائیات، فرابری دادهای، شعب می‌باشند

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز