آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا

معاونین  محترم ‏/مدیران کل  مستقل ستادی
مدیران کل تأمین اجتماعی استان
با سلام
احتراما؛ در اجرای آیین نامه اجرایی حمایت از شرکت‌های نوپا موضوع تصویب‌نامه شماره
25071 ‏/ت54991 هـ تاریخ 1‏/3‏/98 (تصویر پیوست)و نحوه ارایه کد کارگاهی، دریافت لیست حق بیمه و مفاصاحساب کدهای مزبور، توجه واحدهای اجرایی تابعه را به نکات ذیل جلب می نماید.
1‏- شرکت های نوپای مورد حمایت این آیین نامه، منحصرا آن دسته از شرکتهای خصوصی و تعاونی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشند که حائز شرایط بند الف ماده 1 آیین نامه می باشند.
2‏- فهرست مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب دهنده‌ها توسط کارگروهی مرکب از وزارت‌خانه‌های ارتباطات وفناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سازمان های امور مالیاتی و تامین اجتماعی اعلام می گردد.
3‏- شرکت‌های مورد حمایت ساکن مراکز رشد، در صورتیکه فضاهای کاری اشتراکی و شتاب‌دهنده ها باشند، با ارایه مدارک کامل شناخت کارفرمایی از جمله پروانه بهره برداری فناوری اطلاعات و تخصیص کد کارگاهی از سوی شعبه، دریافت لیست و حق بیمه کارکنان شاغل با رعایت مقررات تامین‌اجتماعی بلامانع می‌باشد.
4‏- درخصوص شرکت‌های یاد شده، سهام‌دارانی که کارفرمایان این‌گونه کارگاه‌ها محسوب می‌گردند، در چهارچوب تبصره 5 ماده (4) قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مربوطه، می توانند نسبت به بیمه‌پردازی خود با 27 درصد حق بیمه اقدام و از مزایای قانون تامین‌اجتماعی برخوردارگردند که در این‌خصوص کارفرمایان یاد شده تکلیفی به بیمه‌شدن اجباری خود نخواهند بود.
5‏- انجام بازرسی کارگاهی و دفاتر آنان وفق ماده 47 قانون تامین اجتماعی انجام خواهد شد و صدور هرگونه مفاصا حساب کد کارگاهی و قرارداد های منعقده با رعایت مواد 37و 38 قانون خواهد بود.
6 – واحدهای اجرایی تابعه می‌بایست ترتیبی اتخاذ نمایند تا براساس فهرست اعلام شده نسبت به تخصیص کد کارگاهی و دریافت لیست وحق بیمه کارکنان شاغل با رعایت ماده (39) قانون تامین اجتماعی اقدام نمایند.
7‏- شرکت‌های نوپا در صورت احراز شرایط آیین نامه اجرایی ماده (71) قانون برنامه ششم توسعه می‌توانند نسبت به جذب نیروهای جدید (فارغ التحصیل دانشگاهی ) مازاد برنیروی موجود کارگاه اقدام و از تسهیلات قانون برخوردارگردند.
مسئول حسن اجرای این دستور اداری، روسا، معاونین و مسولین وصول حق بیمه و فنی بیمه شدگان شعب ، مدیران، معاونین و روسای گروه های وصول حق و فنی بیمه شدگان و سایر واحدهای ذیربط می باشد.

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز