بخشنامه شماره سه نامنویسی و حسابهای انفرادی همپوشانی دفترچه های درمانی تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان

این بخشنامه ، به منظور اجرای بندهای (چ) و (ح) ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشکیل پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان کشور و یکسان نمودن دریافت خدمات از مراکز درمانی ، بهداشتی ، تشخیصی و داروئی و ایجاد وحدت رویه بین بیمه های درمانی صندوق ها و سازمان های بیمه گر و همچنین به منظور جلوگیری از بروز همپوشانی دفترچه های بیمه و تعیین تکلیف همپوشانی های ایجاد شده با توجه به شیوه نامه ای که به امضاء مدیران عامل سازمان های بیمه گر پایه رسیده ، تدوین گردیده است.

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز