ارسال تصویر آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (7) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400

شماره: 60467/210/د

تاریخ: 27/09/1400

 

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

 

به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (7) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400 (در خصوص سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری پس از واریز به خزانه داری کل کشور)، موضوع تصویب نامه شماره 93636/ت58996هـ مورخ 23/08/1400 هیئت محترم وزیـران که در روزنامه رسمی شماره 1479 مورخ 06/09/1400 منتشر گردیده است، جهت اجرا ارسال می‌شود.

 

امراله عابدی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

 

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز