بخشنامه: 200/1402/11چاپ مطلب اصلاح تبصره (17) مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر (موضوع ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31)

شماره: 200/1402/11

تاریخ: 1402/05/10

بخشنامه

 

11

1402

ماده 149

م

 

مخاطبان/ ذینفعان

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

اصلاح تبصره (17) مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر (موضوع ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31)

در اجرای مقررات ماده (20) ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر (موضوع ماده  149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب  1394/04/31) متن اصلاحی تبصره ماده  (17) ضوابط اجرایی یاد شده که در تاریخ 1402/04/18 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است به شرح زیر برای اجراء اعلام می شود:

تبصره- مسئولیت تشخیص مصادیق موضوع این ماده در مورد رفع با کاهش آلودگی های زیست محیطی با سازمان حفاظت محیط زیست در مورد ارتقای فناوری  (تکنولوژی) در مصادیق ساخت داخل با معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و در سایر موارد با وزارتخانه و یا موسسه دولتی مستقل ذی ربط صادر کننده پروانه بهره برداری خواهد بود .

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا:

از تاریخ 1402/04/18

مدت اجرا:

نامحدود

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

 فیزیکی/سیستمی

         

 

 

مواد قانونی وابسته
  ماده 149- آن قسمت از دارایی‌های استهلاک‌پذیر که بر اثر به‌کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یا...

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز