رفع ابهامات مطرح شده در خصوص عنوان تهیه کنندگی، موضوع حکم جزء (1) بند (ع) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

شماره 200/12861

تاریخ 1402/07/19

 

ادارات کل امور مالیاتی

با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص عنوان تهیه کنندگی، موضوع حکم جزء (1) بند (ع) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، بدین وسیله به اطلاع می رساند;

بنا به صراحت مذکور در جزء یاد شده، که مقرر می دارد «معافیت مالیاتی فعالیت های مربوط به انتشارات کمک درسی حذف می شود و معافیت مالیاتی بازیگران، اجرای صحنه خوانندگی(کنسرت) و تهیه کنندگی، نشر و تکثیر و پخش آثار موسیقیایی، حراجی آثار هنری موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیات های مستقیم فقط تا سقف دو میلیارد و ششصد میلیون (2,600,000,000) ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات است"، بنابراین حکم مزبور صرفا ناظر بر فعالیت های اجرای صحنه، خوانندگی (کنسرت) و تهیه کنندگی، نشر و تکثیر و پخش آثار صوتی یا صوتی تصویری بوده (بخشی از مصادیق احصا شده در قسمت (4-2) ردیف (4) جدول فهرست مصادیق فعالیت های موضوع بند (ل) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم ابلاغی طی بخشنامه شماره 200/93/149 مورخ 1393/12/25) و به سایر موارد تهیه کنندگی از جمله تهیه کنندگان فیلم های مستند، تلویزیونی یا سینمایی قابل تسری نمی باشد.

 

سید محمدهادی سبحانیان

 

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز