عدم مشمول پرداخت مالیات علی الحساب موضوع ماده 163 قانون مالیات های مستقیم نسبت به واردکنندگان شمش طلا از تاریخ 1402/08/01

شماره 200/12661

تاریخ 1402/07/16

 

جناب آقای رضوانی فر

معاون محترم وزیر و رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

با عنایت به درخواست های مکرر واردکنندگان شمش طلا و با توجه به شرایط تحریمی کشور و بنا به اختیار حاصل از ماده 163 قانون مالیات های مستقیم، واردات شمش طلا از تاریخ 1402/08/01 مشمول پرداخت مالیات علی الحساب موضوع ماده مذکور نمی باشد.

 

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز