ابلاغ مصوبه شماره 58144/ت55637 هـ مورخ 1398/05/13 هیات محترم وزیران درخصوص مراکز استخراج رمز ارزها

شماره: 230/98/51

تاریخ: 1398/06/06

بخشنامه

 

51

98

132 و 141

م

 

مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

ابلاغ مصوبه شماره 58144/ت55637 هـ مورخ  1398/05/13 هیات محترم  وزیران درخصوص مراکز استخراج رمز ارزها

 

ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره 58144/ت55637 هـ مورخ 1398/05/13 هیئت محترم وزیران درخصوص مراکز استخراج رمز ارزها ، احکام مالیاتی تصویب نامه مذکور، به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری  ارسال می گردد:

 تبصره 2 بند 2 - استقرار واحدهای استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) شامل محدودیت محدوده (120) کیلومتری شهر تهران،(50) کیلومتری شهر اصفهان و (30) کیلومتری مراکز سایر استان ها نمی باشد.

 بند 6- مراکز استخراج رمز ارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود.

 تبصره بند 6- واحدهای یاد شده در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را بر اساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند،مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

 

تاریخ اجرا:

مطابق بخشنامه

مدت اجرا:

مطابق بخشنامه

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

فیزیکی/سیستمی

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز