اعلام مصوبه‌‌ی هیات وزیران پیرامون معافیت مالیاتی نقل‌وانتقال سهام

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مالیاتی ایران (اینتا)، در بخشنامه ابلاغی دکتر محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 33161/ت 61231 هـ مورخ 1402/02/30 هیات محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، برای اجرا ارسال می شود. مقتضی است تبصره (1) ماده (4) تصویب نامه مذکور مورد توجه قرار گیرد.

مطابق تبصره (1) ماده (4) آیین نامه مذکور، نقل و انتقال سهام موضوع این آیین نامه در اجرای تبصره (1) ماده (19) قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می باشد. سایر هزینه های مترتب بر واگذاری بر اساس قوانین و مقررات مربوط بر عهده طرفین می باشد.

جهت دسترسی و مشاهده کامل تصویب نامه مذکور اینجا کلیک نمائید.

You have no rights to post comments

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز