31 خردادماه، آخرین فرصت بهره‌مندی از مزایای تبصره ماده 100 و یا ارایه اظهارنامه مالیاتی

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی مالیاتی ایران (اینتا)، دکتر مهدی موحدی بک‌نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مطابق قانون مالیات‏ های مستقیم، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی از سوی صاحبان مشاغل  31 خردادماه می باشد، تصریح کرد: شرط بهره مندی مودیان از معافیت‏ های مالیاتی تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر و قانونی است لذا مودیان محترم مالیاتی قبل از اتمام این مهلت، نسبت به انجام تکالیف خود اقدام نمایند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه با اشاره به مزایای تکمیل فرم تبصره ماده 100 یا تکمیل و ارایه اظهارنامه از سوی صاحبان مشاغل تاکید کرد: مودیان محترم مالیاتی صرفا تا 31 خردادماه فرصت دارند به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش مالیات مقطوع خود و ترتیب پرداخت آن اقدام نمایند.

You have no rights to post comments

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز