از سوی معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی؛ چهار مورد جدید عدم شمول ارسال فهرست معاملات اعلام شد

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بر اساس بخشنامه ابلاغی مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، چهار مورد از مصادیق ثبت شده در سامانه مودیان، نیازی به ثبت مجدد در سامانه فهرست معاملات نخواهند داشت.

مطابق مفاد این بخشنامه، از تاریخ اولین فراخوان اجرای قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از 1401/08/01 جزو موارد عدم شمول ارسال فهرست معاملات شدند:

- صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت شده در کارپوشه فروشنده حقیقی یا حقوقی در سامانه مودیان؛

- صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت شده در کارپوشه خریدار حقیقی یا حقوقی که خریدار نسبت به عدم پذیرش آن مطابق تبصره بند (ب) ماده (5) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اقدام نکرده است؛

- قراردادهای ثبت شده در کارپوشه فروشنده و خریدار حقیقی یا حقوقی در سامانه مودیان؛

- اطلاعات مربوط به واردات که در اجرای تبصره ماده 5 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به سامانه مودیان منتقل شده است.

You have no rights to post comments

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز