سوالات معمول در خصوص مشاغل سخت و زيان آور

- کارهای سخت و زیان آور به چه کارهایی گفته می شود ؟

 

کارهای سخت و زیان آور ،کارهایی است که در آن ها عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار ، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر ازظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کار گیری تمهیدات فنی ، مهندسی ، بهداشتی و ایمنی و غیره ، صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود .

 

2- منظور از نوع «الف» و «ب» در کارهای سخت و زیان آور چیست ؟

 

به موجب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب 1380ـ موضوع تصویب‌نامه شماره 15365/ت36005هـ مورخ 5/2/1386 ، مشاغل به دو گروه الف و ب تقسیم بندی می شوند .

 

گروه الف: مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری با ماهیت شغل وابستگی دارد اما می توان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تدابیر مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آن ها را حذف نمود .

 

گروه ب : مشاغلی که ماهیتاً سخت وز یان آور بوده و با به کارگیری تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما‌، صفت سخت و زیان آوری آن ها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آن ها حفظ می گردد .

 

3- شرایط بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور چیست ؟

 

مطابق با بخش اول بند (ب) تبصره 2 قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور، داشتن حداقل بیست سال متوالی و یا بیست و پنج سال متناوب اشتغال در کارهای سخت و زیان آور که در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را نیز به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کرده باشند بدون شرط سنی می توانند درخواست خود را به ادارات کار و امور اجتماعی استان ها جهت طرح در کمیته های استانی ارائه نمایند .

 

مطابق « قانون تفسير جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 1379» كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و نهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/7/1390 به تائيد شوراي نگهبان
رسيد ، سابقه پرداخت حق ‌بيمه در كارهاي سخت و زيان‌آور به هر ميزان، قبل يا بعد از اشتغال در مشاغل عادي به ازاء هر سال سابقه يك و نيم (
1/5) سال محاسبه خواهد شد. در اين خصوص شرط سني لحاظ مي گردد .

 

« قانون تفسير جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 1379» كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سوم اردیبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/2/1392 به تائيد شوراي نگهبانرسيد .

 

موضوع استفساریه :
آیا مراد قانونگذار از عبارت «افرادی كه حداقل 20 سال متوالي و 25 سال متناوب در كارهاي سخت و زيان آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند » درجزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 1379 مجلس شوراي اسلامي داشتن حداقل 7300 روز اشتغال در یک یا چند شغل زیان آور در یک یا چند کارگاه است ؟
پاسخ مجلس :
بلی ، توالی اشتغال به قوت خود باقی است .

 

4 - تعیین سخت و زیان آور بودن شغل یا مشاغل چگونه و به چه صورت مشخص می شود ؟

 

تعیین سخت و زیان آور بودن شغل یا مشاغل بر اساس بررسی سوابق و شرایط محیط کار و توسط کمیته کارشناسان موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی و متعاقباً کمیته استانی موضوع ماده 8 آیین نامه اجرایی مربوطه مشخص می شود.

 

5- بررسی مشاغل برای موضوع کارهای سخت و زیان آور چگونه درخواست می گردد ؟

 

حسب درخواست کارگر،کارفرما،تشکل ها ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت کار و امور اجتماعی و صندوق تامین اجتماعی، تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل در هر کارگاه با بررسی سوابق ، انجام بازدید و بررسی شرایط و با تایید کمیته های استانی انجام می گیرد .

 

براي ثبت درخواست بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان آوردر استان تهران

 

به آدرس وب سايت Sakht.tkrtehran.ir مراجعه فرماييد

 

نشاني دبير خانه مشاغل سخت و زيان آور اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان تهران:

 

خ حافظ خ سرهنگ سخايي نبش سي تير

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز