نمایش # 
عنوان نمایش از %s
بخشنامه: 200/1402/25چاپ مطلب ابلاغ شیوه نامه اصلاحی موضوع بند (3-1) ماده (3) اصلاحی آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده 219 ق.م.م 20 اسفند 1402
بخشنامه: 268/85534/دچاپ مطلب اطلاعیه شماره 22- افزایش مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان به 21 روز 20 اسفند 1402
بخشنامه: 200/83826/دچاپ مطلب تاکید بر اجرای بخشنامه رسیدگی به تراکنش های بانکی در راستای برپایی میز خدمت وجوه واریزی به حساب بانکی تجاری POS نمایشگاه اتومبیل 08 اسفند 1402
بخشنامه: 200/82213/دچاپ مطلب تبیین نحوه بهره برداری از ظرفیت ماده (238) قانون مالیات های مستقیم به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی 29 بهمن 1402
بخشنامه: 200/80951/دچاپ مطلب عدم انجام اقدامات اجرایی در خصوص مالیاتهای که در اجرای مقررات تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای قطعی به هیات 216 ارجاع و هنوز رای صادر نگردیده است 29 بهمن 1402
بخشنامه: 200/1402/17چاپ مطلب استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق 19 آذر 1402
بخشنامه: 200/56944/دچاپ مطلب اصلاح مفاد بخشنامه تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی 27 آبان 1402
بخشنامه: 200/51510/دچاپ مطلب تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده 14 آبان 1402
عدم مشمول پرداخت مالیات علی الحساب موضوع ماده 163 قانون مالیات های مستقیم نسبت به واردکنندگان شمش طلا از تاریخ 1402/08/01 25 مهر 1402
رفع ابهام در خصوص مالیات بر ارزش افزوده خدمات 25 مهر 1402

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز