اجرای طرح بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب در تمامی شعب تامین اجتماعی کشور

بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب از سوی سازمان تامین اجتماعی در تمامی شعب این سازمان در کشور در حال اجرا است و کارفرمایان محترم می توانند از مزایای این طرح برخوردار شوند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، کارفرمایان واجد شرایط تا دهم تیر ماه مهلت دارند درخواست خود را برای استفاده از مزایای بخشودگی جرائم بیمه ای به شعب تامین اجتماعی ارائه تا شعب نسبت به بررسی آنها اقدام کنند.
تمامی کارفرمایانی که به این سازمان بدهی دارند می توانند دلایل بحران خود را که منجر به عدم پرداخت حق بیمه به این سازمان شده و به تایید وزارت صنعت، معدن، بازرگانی و یا فرمانداری ها و استانداری ها رسیده است را به شعب تامین اجتماعی ارائه کنند.
طرح بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب شامل کارفرمایان کارگاههای معدنی، تولیدی، خدماتی و صنعتی و اشخاص حقیقی و حقوقی است.
بدهی های تا ٥ میلیارد ریال کارفرمایان توسط شعب تامین اجتماعی بررسی می شود و بدهی های تا ٢٠ میلیارد ریال به وسیله ستاد ادارات کل استان ها و بیش از ٢٠ میلیارد ریال توسط ستاد مرکزی این سازمان مورد بررسی قرار می گیرد.

 

بخشنامه بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب در سال ٩٧ صادر شد

از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی،بخشنامه بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب (تمدید آئین نامه) در سال‌جاری صادر و به تمامی واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در متن این بخشنامه آمده است:
    با توجه به نامگذاری سال ٩٧ بعنوان سال حمایت از کالای ایرانی از سوی مقام معظم رهبری و در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و به منظور مساعدت با کارفرمایان خوش حساب مدیون و پیرو بخشنامه های قبلی ، نظر به اینکه آئین نامه اجرایی ماده ١٣ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در  امر صادرات و اصلاح ماده ١٠٤ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١‏/٥‏/٩١ موضوع تصویب نامه شماره ٣٢٩٩٢‏/ت٥٣١٩١هـ مورخ ٢٢‏/٣‏/٩٥ هیأت محترم وزیران بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت وزیران تمدید و طی مصوبه شماره ١٢١٥٦‏/ت٥٥٠٣٠هـ مورخ٩‏/٢‏/١٣٩٧ ابلاغ گردید. لذا در اجرای آئین نامه اجرایی مزبور نظر ادارات کل استان و شعب تابعه را به نکات ذیل جلب می نماید:
١- تاریخ اجرای اصلاحیه فوق از تاریخ صدور این بخشنامه به مدت ٢ ماه (لغایت ١٠‏/٤‏/٩٧)  است.
٢- کارفرمایان واحدهای مشمول، در صورتی که جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ ٢٩‏/١٢‏/٩٥ باشد، چنانچه حداکثر تا دو ماه از تاریخ صدور این بخشنامه در  مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده براساس مدارک و مستندات ابرازی با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع آئین نامه اجرائی ماده ١٣ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط برخوردار خواهند شد.
٣-  آن دسته از کارگاههای مشمول که بعد از تاریخ ٢٩‏/١٢‏/٩٥ به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول آئین نامه اجرائی ماده ١٣ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط شده اند، مهلت ارائه مدارک به سازمان یاد شده تا سه ماه پس از وقوع دلایل مزبور خواهد بود.
٤- به منظور حداکثر مساعدت با کارفرمایان بدهکار که در دوره اجرای بخشنامه های قبلی علیرغم ارائه درخواست از پرداخت تمام یا بخشی از بدهی خود خودداری نموده اند در صورت ارائه درخواست مجدد، با رعایت ضوابط مربوط مشمول استفاده از تسهیلات این بخشودگی خواهند بود.

دستمزد مبنای کسر حق‌بیمه در سال ٩٧ اعلام شد

در بخشنامه صادره از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به واحدهای اجرایی این سازمان، دستمزد مبنای کسر حق‌بیمه در سال‌جاری اعلام شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی،  در متن این بخشنامه آمده است:
با توجه به بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویبنامه شورایعالی کار درخصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال ١٣٩٧ و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار ارسال و به تبع آن میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌بیمه در سال ١٣٩٧ بشرح ذیل اعلام و واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع‌ رسانی به کارفرمایان مشمول ‌قانون تامین اجتماعی، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند:
     ١‏‏- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی (به استثناء رانندگان حمل ‌و‌ نقل عمومی بین شهری و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع)‌ در‌سال١٣٩٧ مبلغ ٣٧٠,٤٢٣ ریال اعلام می‌گردد.
     ٢‏‏- سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ١٣٩٦، معادل ١٠,٤ درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه ٢٨.٢٠٨ ریال بشرح ذیل افزایش می‌یابد.

مزد روزانه شغل در سال١٣٩٧= (٢٨,٢٠٨+١٠٤‏‏/١×آخرین مزد روزانه شغل در سال ١٣٩٦)

     ٣‏‏- با توجه به اینکه طبق بند ٣ تصویبنامه شورایعالی کار مقرر گردیده کارفرمایان مشمول قانون به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت ماهیانه مبلغ ١,١٠٠.٠٠٠ ریال کمک ‌هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان ذیربط می بایست طبق بند ٥ ماده ٢ قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرائی ماده ٣٩ قانون با رعایت بخشنامه های ٥ و١‏‏‏‏‏/٥ جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله پایه سنواتی، حق مسکن و خواروبار در ایام اشتغال و... در ستونهای مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذیربط اقدام نمایند.

     ٤‏‏- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از ١‏‏‏‏‏/١‏‏‏‏‏/١٣٩٧، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (٣٠٩,٩٧٧ ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال ١٣٩٧ کارفرما از ارسال لیست و حق بیمه بیمه شدگان مذکور خودداری و یا در لیستهای ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید، می بایست دستمزد آنها بشرح بندهای ٢ و ٣ تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماههایی که لیست آن ارسال نشده است قرارگیرد.
     ٥‏‏- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه برای  بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز در سال ١٣٩٧ معادل ٣٧٠,٤٢٣ ریال خواهد بود.
     همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ١٣٩٦ از رقم روزانه‌ ٣٠٩,٩٧٧ ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ١٠.٤ درصد بعلاوه رقم ثابت ٢٨.٢٠٨ ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش می یابد.
مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال١٣٩٧= (٢٨,٢٠٨+١٠٤‏‏‏‏‏/١×آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ١٣٩٦) 

    ٦‏‏- کلیه پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ١‏‏‏‏‏/١‏‏‏‏‏/١٣٩٧ به بعد می‌باشد با رعایت حداقل دستمزد سال١٣٩٧خواهد بود. همچنین پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران سنوات قبل که درسال١٣٩٧ ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال ١٣٩٧میباشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال١٣٩٧ ترمیم می گردد.
     ٧‏‏- ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (٧) هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ ٢٦‏‏‏/٣‏‏‏/٨١ و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح و از تاریخ ١‏‏/١‏‏/٩٧ مبنای دریافت حق بیمه و ارائه تعهدات قانونی تعیین می گردد.

     الف)رانندگان بین شهری:

رانندگان وانت بار، سواری، مینی‌بوس، کامیونت و... رانندگان اتوبوس، کامیون و..
١,٢برابر حداقل دستمزد  ١,٥برابر حداقل دستمزد


     ب)رانندگان درون شهری:

رانندگان حمل بار رانندگان حمل مسافر( سواری، مینی بوس و...) رانندگان اتوبوس دورن شهری
١,١ برابر حداقل دستمزد ١,١ برابر حداقل دستمزد ١,١ برابر حداقل دستمزد

   

با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب٥‏‏‏/١) معادل ٥٥٦,٠٠٠ ریال، بابت رانندگان مینی بوس و سواری(ضریب ٢‏‏‏/١) معادل ٤٤٥.٠٠٠ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب ١‏‏/١) معادل ٤٠٧.٠٠٠‌ریال تعیین می‌گردد.
     ٨‏‏- ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع «بند چهار یکهزار وچهارصدو پنجاه وپنجمین» جلسه هیأت مدیره محترم سازمان و اصلاحات بعدی آن بشرح ذیل اصلاح و از تاریخ ١‏‏/١‏‏/٩٧ مبنای دریافت حق‌بیمه و تعهدات قانونی قرار می‌گیرد.

الف) کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استادکار):

ضریب دستمزد سال اول مصوبه هیات مدیره ضریب دستمزد سال دوم مصوبه هیات مدیره ضریب دستمزد سال سوم و سالهای بعد 
١,٥برابر حداقل دستمزد ١,٦ برابر حداقل دستمزد ١,٧برابر حداقل دستمزد


ب)کارگر درجه دو(کارگرنیمه ماهر، کمک استادکار):

ضریب دستمزد سال اول مصوبه هیات مدیره ضریب دستمزد سال دوم مصوبه هیات مدیره ضریب دستمزد سال سوم و سالهای بعد
١,٤ برابر حداقل ١,٥ برابر حداقل ١,٦ برابر حداقل

ج) کارگر درجه سه (کارگر ساده):

ضریب دستمزد سال اول مصوبه هیات مدیره ضریب دستمزد سال دوم مصوبه هیات مدیره ضریب دستمزد سال سوم و سالهای بعد
١,٣ برابر حداقل دستمزد ١,٤ برابر حداقل دستمزد ١,٥ برابر حداقل دستمزد

   

با توجه بخشنامه فنی و درآمد، حق بیمه کارگران ساختمانی می بایست براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرائب٣‏‏‏‏‏/١، ٤‏‏‏‏‏/١، ٥‏‏‏‏‏/١، ٦‏‏/١و٧‏‏/١برابر حداقل دستمزد (به ترتیب٤٨٢,٠٠٠، ٥١٩.٠٠٠، ٥٥٦.٠٠٠، ٥٩٣.٠٠٠ و ٦٣٠.٠٠٠) ریال براساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات مدیره محاسبه و وصول ‌گردد.
     ٩‏‏- با عنایت به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و هیأت امناء محترم سازمان تامین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری ٧ برابر حداقل دستمزد روزانه معادل ٢,٥٩٢.٩٦١ریال تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماههای٣١، ٣٠ و ٢٩ روزه الزامی می باشد.
     مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه، مدیران کل، معاونین، روساء و کارشناسان ارشد استانی و مسئولین واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود.

گفتنی است، در دستور اداری معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی نیز دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسر حق بیمه فعالیت های دارای دستمزد مقطوع برای سال ١٣٩٧ اعلام شده است. علاقه مندان برای دریافت اطلاعات در این بخش می توانند به سایت سازمان تامین اجتماعی( بخش تازه ها) مراجعه کنند.
 

مشوق های سازمان تأمین اجتماعی به کارفرمایان برای جذب نیروی جدید / شرایط معافیت از پرداخت حق بیمه برای جذب نیروی جدید و حمایت از نیروی کار

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در اجرای قانون مشوق های کارفرمایی، کارفرمایانی که نیروی جدید دارای کمتر از یک سال سابقه بیمه پردازی و دارای مدارک کارشناسی و بالاتر که در مراکز کاریابی ثبت نام کرده اند؛ را به کار گیرند برای مدت ۲سال از پرداخت حق بیمه معاف خواهند بود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، دکترسیدتقی نوربخش در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته کار و کارگر با خبرنگاران اظهار داشت: کارگاههایی که افراد واجد شرایط در این قانون را به کار می گیرند بایستی فعال و دارای کد کارگاهی تأمین اجتماعی باشند و در ازای هر دو نفر بیمه شده فعلی می توانند یک نفر نیروی جدید را با استفاده از معافیت های مقرر در این قانون جذب کنند.

دکتر نوربخش افزود: افرادی که بر اساس این قانون تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار می گیرند بایستی حداکثر دارای ٣٤ سن باشند و حداقل از ٣ ماه قبل در مراکز کاریابی رسمی ثبت نام کرده باشند.

وی افزود: این قانون در راستای حمایت از تولید و کالای ایرانی و به منظور توسعه اشتغال جوانان به اجرا در آمده است و امیدواریم زمینه ساز جذب بیشتر نیروی کار و توسعه اشتغال باشد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه به بیان توضیحاتی درباره افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان پرداخت و گفت: افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با افزایش حقوق شاغلین است و باتوجه به اینکه میزان افزایش حقوق شاغلین در فروردین ماه تعیین و ابلاغ شده است، محاسبات مورد نیاز برای تهیه پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان انجام و پیشنهاد این سازمان به هیأت دولت ارائه شده است.

دکتر نوربخش افزود: امیدواریم میزان افزایش حقوق بازنشستگان در اسرع وقت از سوی هیأت محترم دولت تصویب و ابلاغ شود تا پرداخت حقوق بازنشستگان از اردیبهشت ماه با اعمال افزایش سال ٩٧ قابل انجام باشد.

دکتر نوربخش در ادامه از تصویب بودجه سال ۹۷ سازمان تأمین اجتماعی در هیات امنا این سازمان خبر داد و گفت: علت تاخیر در تصویب بودجه سال ٩٧ که برای اولین بار در سال های اخیر صورت گرفته، این است که بودجه سازمان تأمین اجتماعی با تعیین حقوق و دستمزد مرتبط است.

وی با بیان اینکه بودجه سال ٩٧ سازمان تأمین اجتماعی ٩٨ هزار و ٦٦١ میلیارد تومان است، افزود: ٦٣ هزار و ٧١٤ میلیارد تومان از این مبلغ برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر تعهدات کوتاه مدت هزینه خواهد شد و ٢٠ هزار و ٩٥٦ میلیارد تومان نیز برای درمان بیمه شدگان و بازنشستگان هزینه می شود.

دکتر نوربخش تأکید کرد: بر اساس بودجه تصویب شده، هزینه های نه بیست و هفتم بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی دقیقا مطابق با مصوبه مجلس شورای اسلامی در بخش درمان هزینه خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره حمایت از تولید کالای ایرانی نیز گفت: بسته حمایتی از ابتدای امسال برای حمایت از کارفرمایان و کسب و کار تصویب شده است که در این بسته بخشودگی جرائم را پیش بینی کرده ایم که این موضوع تقدیم هیات وزیران شده و امیدواریم چهارشنبه هفته جاری تصویب شود.

 

حذف کامل دفترچه های بیمه با همکاری بین بخشی در زمانی کوتاه قابل انجام است

دکتر نوربخش در ادامه درباره اجرای طرح حذف دفترچه های درمانی نیز گفت: این طرح اکنون در تمامی مراکز درمانی و بیمارستان های ملکی این سازمان در حال انجام است و تاکنون ١٠٠ میلیون نسخه الکترونیک نیز به واسطه این موضوع تولید شده است.

وی تصریح کرد: ما آمادگی داریم ظرف سه ماه این طرح را در مراکز طرف قرارداد انجام دهیم اما این موضوع نیاز به اقداماتی دارد که باید تمامی سازمان ها و دستگاه ها در این زمینه همکاری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: تعریف امضای الکترونیک برای پزشکان و تامین زیرساخت ها در مراکز طرف قرارداد باید صورت گیرد تا بتوانیم خدمات درمانی در این مراکز را فقط با کد ملی بیمه شدگان و مستمری بگیران ارائه دهیم.

 

بودجه درمان در سال ٩٧ به خزانه دولت واریز می شود

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: تامین اجتماعی از بهمن ٩٥ حساب جداگانه ای برای هزینه درمان دارد و کاملا مشخص است که سازمان چه مبالغی را واریز یا خارج کرده است اما در بودجه ٩٧ گفته اند که این مبلغ نزد خزانه دولت باشد.

وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی برای اجرای این قانون آماده است وحسابی نزد خزانه برای درمان باز می شود، ما نظرات کارشناسی خود را در مراحل تقنینی به صورت مکتوب اعلام کردیم؛ اما اکنون موظف به اجرای قانون هستیم.

دکترنوربخش در این باره افزود: این گردش حساب اکنون هم انجام می‌شود و کاملا مشخص است و اینکه به خزانه برود باید ساز و کار آن به زودی مشخص شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در این خصوص چند پرسش و نکته وجود دارد، گفت: نخست آنکه حدود ١٩٠ آیتم دریافت حق بیمه داریم و در هر شغلی مبالغ حق بیمه متفاوتی دریافت می کنیم. اینها باید دقیقا مشخص شود. نکته دوم اینکه باید بودجه بلافاصله از خزانه برگردد و مطلب سوم درباره هزینه کرد است که قانون گزار گفته بر اساس قانون تامین اجتماعی باید صرف شود.

دکتر نوربخش در پاسخ به پرسشی درباره دغدغه رئیس جمهوری مبنی بر حذف همپوشانی های بیمه ای اظهار داشت: حذف همپوشانی ها دغدغه به حق رییس جمهوری است و ما یکسان سازی خدمات در بیمه سلامت و تامین اجتماعی را از شهریور سال قبل انجام دادیم.

وی تصریح کرد: در این زمینه برخی محدودیت های قانونی وجود دارد اما ما بخشی از این طرح را عملیاتی کردیم، هرچند مطلبی که مورد نظر رئیس جمهوری بوده با حذف دفترچه ها و الکترونیکی شدن عملا محقق می شود و امید است در همه بیمه ها، دفترچه در سراسر کشور حذف شود.

دکتر نوربخش اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی با حداکثر ابزاری که دارد حمایت از تولید داخلی خواهد داشت و این اقدام در راستای فرمایشات رهبر انقلاب و نامگذاری امسال به نام سال حمایت از کالای ایرانی است تا بتوانیم برای رونق کسب و کار نیز تلاش هایی انجام دهیم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره روند پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد گفت: بخش عمده مطالبات را در اسفند ۹۶ تسویه کردیم. در حال حاضر حدود چهار هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان کل بدهی ما بر اساس اسناد رسیده است.

وی تصریح کرد: تمهیداتی در این خصوص دیده شده که نخست نقد شدن ٢ هزار میلیارد تومان از مطالبات ماست که باید از سوی دولت پرداخت شود. نکته بعد این است که یک هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان از وزارت بهداشت و ۲ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان از مراکز دارویی طلبکاریم.

 

پرداخت مطالبات داروخانه‌ها تا هفته آینده

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به مکلف شدن دولت برای پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات تامین اجتماعی عنوان کرد: در بند «و» و «ن» تبصره ۵ بودجه، دولت مکلف شده ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات را پرداخت کند که بند «و» از طریق تسویه تسهیلات بانکی و بند «ن» مابقی ۵۰ هزار میلیارد است که در چهار بند برای آن پیش بینی ‌هایی شده است.

به گفته وی، مطالبات دوماه داروخانه ‌ها طی این هفته و هفته آینده پرداخت خواهد شد. همچنین مطالبات پاراکلینیک ‌ها نیز تا چهارماه به صورت یکجا پرداخت می‌شود.

 

٤٢ هزار تبعه بیگانه تحت پوشش تامین اجتماعی هستند

دکتر نوربخش در ادامه درباره بیمه اتباع بیگانه نیز گفت: در سال ٩٣ تنها سه هزار نفر از اتباع بیگانه از خدمات این سازمان بهره مند بودند اما اکنون این آمار به ٤٢ هزار نفر رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: افراد اتباع بیگانه تحت پوشش بیمه بیشتر از دو کشور افغانستان و عراق هستند.

ویدیو نشست خبری دکترسیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به مناسبت آغاز هفته کار و کارگر

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز