معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی: ١٣٠ هزار شغل کددار شده‌اند/ نحوه تعیین شغل سخت و زیان‌آور

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: افرادی که در مشاغل سخت و زیان آور مشغول به کار هستند با ٢٠سال متوالی و ٢٥ سال متناوب می‌توانند درخواست بازنشستگی بدهند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی  محمد حسن زدا درباره قانون مشاغل سخت و زیان‌آور اظهار داشت: افرادی که ٢٠ سال متوالی و یا ٢٥ سال متناوب در مشاغل سخت و زیان‌آور که براساس قانون تعریف و مشاغل آن مشخص شده است حضور داشته باشند می‌توانند بازنشسته شوند.

وی افزود: از افرادی که برای بازنشستگی بیش از موعد براساس قانون سخت و زیان‌آور مراجعه می‌کنند درخواست می‌شود به حد نصاب سابقه لازم رسیده باشند بعد درخواست مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی را بدهند.

زدا افزود: چند شغل از جمله کارکردن با برق فشار قوی،  بیمارستان روانی، ارتفاعات، معادن و همینطور شغل خبرنگاری به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح شده است که برای احراز این نوع اشتغال  کمیته‌ای تحت عنوان سخت و زیان‌آور در ادارات کار مستقر شده است که افراد می‌توانند درخواست‌های خود را به این کمیته بدهند تا پس از بررسی نتایج آن اعلام شود.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی افزود: برای بررسی شغل سخت و زیان‌آور کمیته‌ مربوطه مدارک لازم را به سازمان تامین اجتماعی ارسال می‌کند و هنگامی که سوابق بیمه‌ای افراد که درخواست سخت و زیان‌آور داده‌اند مورد بررسی قرار می‌گیرد با مشکلاتی مواجه می‌شوند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال بعضی از افراد از ٢٠ سال سابقه خبرنگاری در لیست‌های ارسال حق بیمه ٥ سال آن در شغل خبرنگاری نبوده است و به عناوین دیگر رد شده است.

زدا افزود: اگر در لیست حق بیمه اشتباهی رد شده باشد قابل بررسی و اصلاح است.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا دبیران،‌ مدیران،تایپیست‌ها و یا عکاسان نیز جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شوند، گفت: این موضوع به تایید کمیته سخت و زیان‌آور بستگی دارد و اگر این کمیته قانع شود که مشاغل مطرح شده زیرمجموعه خبرنگاری است می‌توانند برای سخت و زیان‌آور بودن شغل خود اقدام کنند.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی افزود: در حال حاضر تامین اجتماعی ١٣٠ هزار شغل را برای نخستین‌بار کددار کرده است تا برای همیشه مشکل شغل‌هایی که در یک رتبه قرار دارند حل شود.

زدا افزود: پس از چندین سال که از قانون سخت و زیان‌آور می‌گذرد امسال پایگاه داده متمرکز سخت و زیان‌آور را ایجاد کرده‌ایم تا دسترسی راحت‌تری به مشاغل سخت و زیا‌ن‌آور داشته باشیم.

وی بیان داشت: باید به سمتی حرکت کنیم که با بهسازی کارگاه‌ها افراد در محیط‌های سخت و زیان‌آور مشغول به کار نباشند و دیگر شغل سخت و زیان‌آور نیز نداشته باشیم.

دستمزد‌ مبنای کسر حق بیمه در سال ١٣٩٦ حداقل و حداکثر دستمزد

اداره کل تامین اجتماعی استان

     به پیوست تصویر بخشنامه  شماره ٢٥٣٩٩٤ مورخ ٢٨‏‏/١٢‏‏/٩٥ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویبنامه جلسه مورخ ٢٥‏‏/١٢‏‏/٩٥ شورایعالی کار درخصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال ١٣٩٦ و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار ارسال و به تبع آن میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌بیمه در سال ١٣٩٦ بشرح ذیل اعلام و واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع‌ رسانی لازم به کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند:
١- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی (به استثناء رانندگان حمل ‌و‌ نقل عمومی بین شهری و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع)‌ در‌سال١٣٩٦ مبلغ ٣٠٩,٩٧٧ ریال اعلام می‌گردد.
٢- سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ١٣٩٥، معادل ١٢ درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه ٦,٧٦٨ ریال بشرح ذیل افزایش می‌یابد.
مزد روزانه شغل در سال١٣٩٦= (٦,٧٦٨+١٢‏‏‏‏/١×آخرین مزد روزانه شغل در سال ١٣٩٥)
٣- با توجه به اینکه طبق بند٣ تصویبنامه شورایعالی کار مقرر گردیده از سوی کارفرمایان به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت ماهیانه مبلغ ١,١٠٠.٠٠٠ ریال کمک ‌هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای پرداخت نمایند. لذا کارفرمایان ذیربط می بایست طبق بند ٥ ماده ٢ قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرائی ماده ٣٩ قانون با رعایت بخشنامه های ٥ و١‏‏‏‏/٥ جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یادشده به همراه سایر اقلام  مشمول کسر حق بیمه در ستونهای مربوطه  و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذیربط اقدام نمایند.
توجه: ضمناً در مورد کسر حق بیمه از مبلغ ٠٠٠‏/١٧ ریال پایه سنواتی (موضوع بند ٣ تصویب نامه مورخ ٢٥‏/١٢‏/٩٥ شورایعالی کار) بابت بیمه شدگانی که دارای حداقل یکسال سابقه در کارگاه می باشند متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
٤- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از ١‏‏‏‏/١‏‏‏‏/١٣٩٦ ،دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (٢٧٠,٧٢٢ ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال ١٣٩٦ کارفرما از ارسال لیست و حق بیمه بیمه شدگان مذکور خودداری و یا در لیستهای ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید، می بایست دستمزد آنها بشرح بندهای ٢ و ٣ تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماههایی که لیست آن ارسال نشده است قرارگیرد.
٥- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه برای  بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز در سال ١٣٩٦ معادل ٣٠٩,٩٧٧ ریال خواهد بود .
همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ١٣٩٥ از رقم روزانه‌ ٢٧٠,٧٢٢ ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ١٢ درصد بعلاوه رقم ثابت ٦.٧٦٨  ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش می یابد.
مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال١٣٩٦= (٦,٧٦٨+١٢‏‏‏‏/١×آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ١٣٩٥)
٦- کلیه پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ١‏‏‏‏/١‏‏‏‏/١٣٩٦ به بعد می‌باشد با رعایت حداقل دستمزد سال١٣٩٦خواهد بود. همچنین پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران سنوات قبل که درسال١٣٩٦ ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال ١٣٩٦میباشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال١٣٩٦ ترمیم می‌گردد.
٧- دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر
بین شهری (ضریب٣‏‏/١) معادل ٤٠٣،٠٠٠ریال، بابت رانندگان مینی بوس و سواری(ضریب١‏‏/١) معادل ٣٤١،٠٠٠ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری معادل
٣٠٩,٩٧٧ ‌ریال تعیین می‌گردد.
٨- با توجه به بخشنامه شماره ٤‏‏‏‏/٧ مشترک فنی و درآمد، حق بیمه کارگران ساختمانی براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرائب٢‏‏‏‏/١، ٣‏‏‏‏/١و٤‏‏‏‏/١ برابر حداقل دستمزد سال ١٣٩٦ به ترتیب برای کارگران درجه سه(٣٧٢،٠٠٠ ریال)، درجه دو (٤٠٣،٠٠٠ ریال) و درجه یک(٤٣٤،٠٠٠ ریال) محاسبه و وصول می‌گردد.
٩- با عنایت به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و هیأت امناء محترم سازمان تامین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری ٧ برابر حداقل دستمزد روزانه معادل ٢,١٦٩.٨٤٠ریال تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماههای٣١ ، ٣٠ و ٢٩ روزه الزامی می باشد.
     مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه، مدیران کل، معاونین، روساء و کارشناسان ارشد استانی و مسئولین واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود.
 

عضو کانون انجمن های صنفی کارگران:بیمه کارگران ساختمانی منوط به ثبت نام در سامانه وزارت کار شد

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به اینکه امسال سهمیه بیمه کارگران ساختمانی پرداخت نشده است گفت: متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی در سامانه خدمات حمایتی جمهوری اسلامی ایران ثبت نام کنند.

هادی ساداتی درباره جزئیات جدید بیمه کارگران ساختمانی گفت: طبق مصوبه جلسه چهارم کار گروه اصلی قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی کشور افرادی که برای دریافت خدمت بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سامانه خدمات حمایتی جمهوری اسلامی ایران ثبت نام کرده اند  برای دریافت خدمت حائز شرایط شده اند از طریق انجمن های صنفی کارگران ساختمانی به صورت رایگان مورد بازرسی میدانی قرار می گیرند و درصورتی که طبق مستندات مربوطه احراز اشتغال آنها تأیید نهایی شود تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار  می گیرند. در صورتی که قبلاً از این بیمه استفاده می کردند بیمه آنها تداوم پیدا  می کند.

وی تاکید کرد: تمامی کارگران ساختمانی در صورت دسترسی به اینترنت می توانند رأسا نسبت به ثبت نام خود در این سامانه اقدام نمایند و در غیر این صورت  می توانند ثبت نام خود را در کافی نت ها ، انجمن های صنفی و.... انجام دهند.

وی دامه داد: سامانه ثبت و پایش کارگران ساختمانی از سوی وزارت کار راه اندازی شد، این طرح برای شناسایی کارگران ساختمانی است. اما کارکرد دو جانبه دارد،یکی بررسی و ظرفیت آن دسته از کارگرانی که متقاضی بیمه هستند، قسمت دوم پایش متقاضیان جدید و بیمه شدگان قبلی است. بخشی  از افرادی که در گذشته تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی بودند در اصل کارگر ساختمانی نبودند. به نوعی فساد در بیمه به وجود آوردند. در همین راستا درخواست راه اندازی این سامانه را داشتیم. از این روش کارگر از غیر کارگر شناسایی و متقاضیان واقعی به حق و حقوق خود می رسند.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: اطلاعات افراد در 2 پنجره ثبت می شود، در مرحله بعدی یا به عبارتی کلاس چک 52 مرحله اطلاعاتی برای پایش کارگران ثبت شده وجود دارد، مشخصات شخصی، وضعیت معیشتی و کار و اشتغال متقاضیان بررسی می شود. همچنین سابقه بیمه افراد نیز مورد توجه قرار می گیرد. بعد از این مرحله بازرسی از مراکزی است که این ثبت نام ها را انجام داده اند.

وی با بیان اینکه امسال سهمیه بیمه کارگران ساختمانی پرداخت نشده است گفت: مسئولان وعده کرده اند که پس از بررسی اطلاعات افراد در این سامانه تمام متقاضیان تحت پوشش بیمه قرار می گیرند. وزیرتعاون شخصاً به ما وعده بیمه شدن کارگران ساختمانی را داده اند.

منبع:خبرگزاری تسنیم

مستمری بازنشستگان بر مبنای میانگین دو سال آخر منتهی به پرداخت محاسبه شود

در نشست علنی نوبت شب شنبه 25 دی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه، با ماده 97 این لایحه با محوریت برقراری مستمری بازنشستگان برای تمامی بیمه شدگان صندوق بازنشستگی موافقت کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران به نقل از خانه‌ی ملت، در ماده 97 لایحه مذکور آمده است؛ برقراری مستمری بازنشستگی برای کلیه بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی ( اعم از کشوری، لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی دستگاهها، نهادها و بانکها) دو سال آخر منتهی به درخواست و برقراری مستمری بازنشستگی است.
در جریان بررسی این ماده، مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به بند 9 اصل 3 قانون اساسی گفت: تبصره 2 این ماده در حق کارگران تبعیض قائل شده است. چرا برای کارگران "ضابطه دریافت مابه التفاوت میزان کسور سهم کارفرما و کارگر به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده از کارفرمای ذی ربط" گذاشته شده و برای دیگران چنین ضابطه ای وجود ندارد.
دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این نماینده گفت: ضابطه تبصره 2 ماده 97 لایحه برنامه ششم، تبعیض در حق کارگران است چرا که برای کارکنان رسمی دولت این تبعیض وجود ندارد. لذا اخطار وارد است.
در ادامه نمایندگان با حذف تبصره 2 ماده 97 لایحه برنامه ششم با 144 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع موافقت کردند.
در تبصره 2 حذف شده ماده 97 آمده بود؛ درخصوص بازنشستگان تامین اجتماعی چنانچه نرخ رشد دستمزد اعلام شده در دو سال آخر بیش از نرخ رشد طبیعی باشد و این افزایش بدلیل ارتقاء شغل و تغییر کارگاه نباشد صندوق تامین اجتماعی نسبت به دریافت مابه التفاوت میزان کسور سهم کارفرما و کارگر به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده از کارفرمای ذی‌ربط اقدام می‌نماید.
همچنین تبصره 1 و 3 این ماده به پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی حذف شد.
براساس تبصره 1 حذف شده؛ درخصوص صندوق‌های لشکری، کشوری و سایر دستگاههای اجرائی، ملاک در سال آخر منتهی به بازنشستگی است.
همچنین تبصره 3حذف شده نیز آمده بود آیین‌نامه‌ی این ماده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 منبع:جامعه حسابداران رسمی ایران

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز