نمایش # 
عنوان نمایش از %s
استاندارد حسابداري شماره 18 صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ و حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌ (تجديد نظر شده 1384 و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389) 20 ارديبهشت 1394
استاندارد حسابداري شماره 29 فعاليتهاي ساخت املاک (لازم‌الاجرا براي کليه صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ اول فروردين 1386 يا بعد از آن شروع مي‌شود) (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389) 20 ارديبهشت 1394
استاندارد حسابدارى شماره 28 فعاليتهاى بيمه عمومى (لازم‌الاجرا براي کليه صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ اول فروردين 1386 يا بعد از آن شروع مي‌شود) 20 ارديبهشت 1394
استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 27 طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ (لازم‌الاجرا براي کليه صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ اول فروردين 1384 يا بعد از آن شروع مي‌شود) 20 ارديبهشت 1394
استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 26 فعاليتهاي‌ كشاورزي‌ 20 ارديبهشت 1394
استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 25 گزارشگري‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلف‌ 20 ارديبهشت 1394
استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 24 گزارشگري‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري‌ 20 ارديبهشت 1394
استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 23 حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌ (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389) 20 ارديبهشت 1394
استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 22 گزارشگري‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389) 20 ارديبهشت 1394
استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 21 حسابداري‌ اجاره‌ها 20 ارديبهشت 1394

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز