ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1398 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)

شماره: 200/99/50

تاریخ: 1399/05/13

بخشنامه

 

50

99

ماده 54

م

 

مخاطبان/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1398 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)

در اجرای مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) حاوی ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری به انضمام نقشه های بلوک بندی املاک مزبور، جهت اجرا در شهر تهران (مناطق 22 گانه)، برای عملکرد سال 1398 ابلاغ می شود.

خاطرنشان می سازد، مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی شهر تهران خواهد بود.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: برای دوره عملکرد سال 1398

مدت اجرا: یک سال

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ: 200/98/54/ص مورخ 1398/6/11

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز