ارسال دادنامه شماره 140009970905812344 مورخ 1400/08/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال جز الف بند 5 بخشنامه شماره 200/474 مورخ 1392/01/21

شماره: 10647/200/ص

تاریخ: 1400/09/27

 

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

 

به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905812344 مورخ 1400/08/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت درخصوص ابطال عبارت «با مراجعه به دفاتر قانونی بانک، موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (1%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» موضوع جزء (الف) بند 5 بخشنامه شماره 474/200 مورخ 1392/01/21 سازمان امور مالیاتی کشور، جهت اجرا ارسال می‌شود.

 

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز