بخشنامه: 200/83826/دچاپ مطلب تاکید بر اجرای بخشنامه رسیدگی به تراکنش های بانکی در راستای برپایی میز خدمت وجوه واریزی به حساب بانکی تجاری POS نمایشگاه اتومبیل

شماره: 200/83826/د

تاریخ: 1402/12/02

ادارات کل امور مالیاتی

پیرو بند (2) بخشنامه شماره 81457/200/د مورخ 1402/11/23 در ارتباط با رسیدگی ها و بررسی های انجام شده توسط گروه های رسیدگی و هیات های حل اختلاف مالیاتی به پرونده های صاحبان مشاغل موضوع نامه شماره 25919/200/د مورخ 1402/04/21 و همچنین بنگاه های املاک در خصوص واریزی ها از طریق دستگاههای کارت خوان و یا سایر طرق به حساب های بانکی تجاری ، به اطلاع می رساند; مفاد بخشنامه مذکور به صاحبان مشاغل نمایشگاههای اتومبیل و همچنین سایر اشخاصی که ادعای غیر درآمدی بودن وجوه واریزی به حساب های آنها را دارند، نیز جاری می باشد.

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز