بخشنامه: 200/2864/ص جرایم موضوع بند ب ماده 36 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در خصوص بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری «مالیات و عوارض» و ماده 37 آن قانون

شماره 200/2864

مورخ 1403/02/16

 

ادارات کل امور مالیاتی

 

در اجرای ماده (3) «قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان»، اظهارنامه «مالیات برارزش افزوده دوره چهارم سال 1402» طی فرآیندی جدید و با درج اطلاعات صورت حساب های الکترونیکی فروشندگان و خریداران و متعاقب آن تکمیل، اصلاح و مسترد نمودن آن توسط مودیان، انجام می شود. در همین رابطه به واسطه عدم اطلاع برخی از مودیان محترم مالیاتی از نحوه صدور صورت حساب الکترونیکی اصلی یا ارجاعی، نحوه واکنش به آن و یا نحوه احتساب مالیات بر ارزش افزوده آن ها و همچنین عدم درج اطلاعات سایر ذینفعان از جمله اطلاعات واردات کالا، در برخی از مواقع، میزان «مالیات بر ارزش افزوده در دوره مذکور» به شرح ذیل بیشتر یا کمتر از مبلغ مورد نظر مودیان محترم منعکس شده است; که شایان ذکر است آثار موارد مذکور با انجام اصلاحات در قالب صورت حساب ارجاعی (اصلاحی یا ابطالی یا برگشت از فروش) و یا درج اطلاعات جدید مربوط به واردات کالا در دوره بهار لحاظ خواهد شد. لذا ادارات کل امور مالیاتی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صددرصد جرایم موضوع بند (ب) ماده 36 قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بیش اظهاری یا کم اظهاری «مالیات و عوارض» و ماده 37 آن قانون در خصوص تأخیر در پرداخت تا سقف جرایم مذکور مربوط به آثار هر یک از موارد زیر که در جدول (ه‌) اظهارنامه دوره جاری به صورت صحیح درج می شود; در صورت پرداخت مانده بدهی ناشی از آثار موارد زیر در مرداد ماه 1403، با درخواست مودی مورد بخشودگی قرار گیرد.

 -1صدور صورت حساب های تکراری و صورت حساب با مبلغ اشتباه توسط مودیان در سامانه مودیان و متعاقب آن عدم ابطال آن به تاریخ زمستان و ابطال یا اصلاح آنها با صدور و تأیید صورتحساب ارجاعی در فصل بهار.

 -2اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده پرداخت ‌شده توسط واردکنندگان مربوط به واردات کالاهای مودیان در دوره چهارم سال 1402 که به هر دلیل در اظهارنامه آن دوره وارد نشده باشد.

 -3سایر اشتباهات شناسایی شده توسط مدیران کل امور مالیاتی یا به واسطه سایر اطلاعات واصله با تأیید مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان.

همچنین در خصوص کلیه مودیانی که برای افزایش «حد مجاز دوره زمستان» نسبت به ارائه تضمین، از جمله تضمین بانکی یا چک صیادی (بنفش رنگ) به تاریخ بهار سال 1403 اقدام نموده اند، ادارات کل امور مالیاتی موظف اند از وصول یا هرگونه اقدام اجرایی در مورد تضامین بانکی (به شرط تمدید توسط مودی) و چک های أخذ شده بابت افزایش «حد مجاز دوره زمستان» تا پایان خرداد ماه سال 1403 خودداری نمایند.

 

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز