رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: تولید اظهارنامه برآوردی برای مودیان فاقد اظهارنامه و پرونده مالیاتی

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه ستاد درآمدهای مالیاتی که با هدف بررسی کم و کیف و نحوه تولید اظهارنامه برآوردی مطلوب و متناسب با استانداردهای متقن برگزار شد، اظهار داشت: براساس ماده (97) قانون مالیات‏های مستقیم، درآمد مشمول مالیات مودیان که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند، به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود.

وی ضمن اشاره به سیاست تحقق عدالت مالیاتی تاکید کرد: با عنایت به رویکرد سازمان امور مالیاتی در ارتباط با شناسایی مودیان جدید مالیاتی که تاکنون از ثبت نام در نظام مالیاتی خودداری نموده­اند و تصمیم سازمان بر تسریع فرآیند شناسایی، مطالبه و وصول مالیات متعلقه به همراه جرائم مربوطه از این بخش از مودیان، با توجه به تولید اظهارنامه­های برآوردی برای عملکرد سال 1400 و پس از آن، تولید اظهارنامه برآوردی و مطالبه مالیات از مودیانی که به تکالیف قانونی خود در تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات در موعد مقرر قانونی اقدام ننموده­اند، قبل از شروع فرآیند حسابرسی اظهارنامه ‌های دریافتی در موعد مقرر، در اولویت اقدامات این سازمان قرار دارد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه با بیان ضرورت اولویت بندی اقدامات افزود: در همین راستا، حساب‏های دارای بالاترین گردش مالی و دستگاه های کارتخوان با بالاترین تراکنش بانکی که در سامانه های نظام مالیاتی ثبت نام نکرده اند و همچنین فاقد پرونده مالیاتی هستند، با همکاری بانک مرکزی و توسط خبره ترین کارشناسان مالیاتی در اداره کل حسابرسی ویژه سازمان در اولویت رسیدگی قرار خواهند گرفت.

وی خاطرنشان کرد: کلیه مودیان صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی طبق مفاد مواد (100) و (110) قانون مالیات‏های مستقیم، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق با مقررات در موعد مقرر قانونی بابت درآمدهای مکتسبه خود در طول دوره مالیاتی بوده و چنانچه از ارائه آن خودداری نمایند، سازمان مکلف به تولید اظهارنامه برآوردی با توجه اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان برای آن­ها خواهد بود.

 

بخشودگی بدهی های مالیاتی موضوع تبصره ماده 130 قانون مالیاتی های مستقیم (اعمال بخشودگی چهل میلیون ریال)

شماره: 200/46406/د

تاریخ: 1401/07/30

 

مدیران کل محترم امور مالیاتی

 

پیرو بخشنامه شماره 200/1401/40 مورخ 1401/07/23، موضوع بخشودگی بدهی‌های مالیاتی موضوع تبصره ماده 130 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394 مقرر می‌دارد:

حسب موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، آن دسته از بدهی‌های مالیاتی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن‌ها حسب مورد قبل از سال 1381 باشد، تا سقف چهل میلیون ریال برای هر مودی بخشوده شده است. هم‌چنین بخشودگی جرایم مودیان مزبور تا صددرصد به مدیران کل محترم امور مالیاتی ذی‌ربط تفویض می‌شود. لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی نسبت به اختتام پرونده مودیان با شرایط مزبور اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده را حداکثر تا پایان آذر ماه طبق فرم اکسل پیوست (ارقام به ریال و از هرگونه تغییر در فرم پیوست خودداری گردد) به معاونت درآمدهای مالیاتی اعلام نمایند.

شایان ذکر است مودیانی که بدهی مالیاتی سال‌های قبل از سال 1381 آن‌ها مازاد بر چهل میلیون ریال باشد در صورت پرداخت بدهی مالیاتی مازاد بر سقف مزبور از شرایط یاد شده بهره‌مند خواهند شد.

 

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تمدید مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل)

به موجب مصوبات یکصد و هجدهمین جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری کووید 19 و با توجه به اوج بیماری کرونا در سال 1400 و ایجاد محدودیت برای اغلب اصناف، سقف فروش کالا و خدمات برای مشاغل و اصناف مذکور با تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ذیل ماده 100 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1400 به 100 برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم افزایش یافته و مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد آن سال برای صاحبان مشاغل تا تاریخ 1401/04/31 تمدید می گردد.

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400 اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) تا تاریخ 1401/4/15 تمدید می‌شود

به موجب مصوبه مراجع قانونی، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400 اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) تا تاریخ 1401/4/15 تمدید می‌شود. لذا صاحبان محترم مشاغلی که تاکنون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا تکمیل فرم تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم اقدام ننموده‌اند، برای بهره‌مندی از معافیت‌ها، نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی می‌توانند تا تاریخ مذکور با مراجعه به درگاه الکترونیکی خدمات مالیاتی  به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا تکمیل فرم تبصره ماده (100) حسب مورد اقدام نمایند.

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز