اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور محاسبه مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 10 درصد از ابتدای سال 1403

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: به ‌موجب قانون بودجه سال 1403 کل کشور و به منظور تامین منابع لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (7) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1403 به میزان یک واحد درصد (از 9% به 10%) افزایش یافته است.

بنابراین مؤدیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده در موارد عرضه کالا و خدمات مشمول (به استثنای کالاهای خاص موضوع ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده که دارای نرخ های جداگانه ای می باشند)، مکلف اند از ابتدای سال 1403 و در زمان صدور صورتحساب مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ ده (10) درصد در صورتحساب درج و از خریدار دریافت نمایند.

از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد؛ شاخص های انتخاب و انتقال پرونده های مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بر اساس دستورالعمل ابلاغی دکتر سید محمد هادی سبحانیان، پرونده های مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران (به استثنای اداره کل امور مالیاتی مودیان متوسط)، دارای حائز شرایط شاخص‌‏های ریالی از قبیل میانگین فروش کالا و خدمات بیش از 10 هزار میلیارد ریال، میانگین مالیات قطعی عملکرد بیش از 200 میلیارد ریال، میانگین مالیات تشخیص عملکرد بیش از 400 میلیارد ریال و میانگین مالیات ابرازی عملکرد بیش از 100 میلیارد ریال در سه سال پایانی رسیدگی باشند، قابل انتقال به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ خواهند بود.

علاوه بر این، براساس شاخص‌های غیرریالی نیز پرونده های مالیاتی شرکت‏های خدمات ملی (بیمه، مخابرات و...)، پرونده های مالیاتی متمرکز، پرونده های مالیاتی خاص و پرونده های مالیاتی با موضوع فعالیت واحد مانند بانک ها، صنعت خودرو، نفت و گاز و دارویی قابل انتقال به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ می باشند.

طبق دستورالعمل مذکور، در خصوص پرونده های مالیاتی منتخب براساس شاخص‏های ریالی و متمرکز (دارای چند محل فعالیت)، اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ، مالیات و عوارض دریافتی را پس از کسر کسورات قانونی به حساب استان محل فعالیت اصلی واریز و متعاقبا ادارات کل امور مالیاتی مربوطه نیز عوارض یادشده را با رعایت بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه به حساب شهرداری ها، دهیاری ها و مناطق عشایری واریز می نمایند.

همچنین درخصوص پرونده های مالیاتی شرکت‏های خدمات ملی نیز، منابع وصولی اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام و آن دفتر نیز نسبت به توزیع آن ها بر اساس سرانه جمعیت، اقدام می‌نماید.

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی/ مهلت ۱۰ روزه برای رویت اوراق مالیاتی

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، با هدف تکریم مودیان، ارائه مطلوب‌تر خدمات فناورانه و در راستای مفاد تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، بند (ج) ماده (۶۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و قانون تجارت الکترونیک، متن ذیل جایگزین مفاد ماده (۲) دستورالعمل شماره 200/۱۴۰۱/531 مورخ 1401/۰۴/25 و اصلاحیه ‌های بعدی شد.

۱- تمامی مؤدیانی که با تسلیم درخواست خود مبنی بر برخورداری از خدمات الکترونیک مالیاتی، توافق نموده اند که بارگذاری اوراق در حساب کاربری به عنوان ابلاغ به شخص مودی محسوب شود، مشمول خدمات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی می ‌باشند. سازمان موظف است اوراق مالیاتی این مؤدیان را در حساب کاربری آنان، بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری، سه پیامک اطلاع ‌رسانی به شماره ‌ای که توسط مودی در حساب کاربری خود اعلام شده است، ارسال نماید. برای این دسته از مودیان، روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان یا تاریخ رویت برگه توسط مودی هر کدام که مقدم باشد، تاریخ ابلاغ به شخص مودی محسوب و در اوراق مالیاتی منعکس می ‌شود.

۲- سازمان می ‌تواند در مورد مودیانی که درخواست موضوع بند (۱) این ماده را تکمیل نکرده ‌اند نیز در صورت دسترسی به شماره‌ ای که تعلق آن به مودی، احراز شده باشد، جهت ابلاغ اوراق مالیاتی از شیوه الکترونیکی استفاده نمایند. در مورد این دسته از مودیان نیز اوراق مالیاتی در حساب کاربری آنان بارگذاری و طی ده روز از تاریخ بارگذاری، سه پیامک اطلاع ‌رسانی به شماره مذکور، ارسال می ‌گردد. چنانچه مودی ظرف این مدت، اوراق را رویت نماید، تاریخ رویت برگه توسط مودی، به عنوان تاریخ ابلاغ به شخص مودی محسوب می‌ شود. در غیر این صورت، روز یازدهم پس از تاریخ بارگذاری اوراق در حساب کاربری آنان به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۰۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شمار خواهد آمد.

۳- هرگونه اعتراض مودی، وفق ترتیبات ماده (۵) این دستورالعمل، قابل رسیدگی خواهد بود.

اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور مهلت یک ماهه ویرایش اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان 1402

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه اعلام کرد: در اجرای ماده (3) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مبنی بر اینکه «تا پایان سال 1403 صورتحساب هایی که در سامانه مودیان صادر نشده است، قابل قبول می باشد. در این مدت، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان در پایان هر دوره، نسبت به تهیه اظهارنامه برای کلیه مودیان اقدام کند. مودی یک ماه پس از پایان هر دوره فرصت دارد تا با ثبت خریدها و فروش هایی که صورتحساب های آن ها در سامانه مودیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مودیان به سازمان مسترد نماید. صورتحساب های الکترونیکی با رعایت ماده (9) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد تایید بوده و قابل رسیدگی نمی باشد». سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس صورتحساب های صادره در سامانه مودیان نسبت به تهیه اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان سال 1402 اقدام و اظهارنامه مزبور را از طریق سامانه های tp.tax.gov.ir یا my.tax.gov.ir در نیمه اول فروردین ماه سال 1403 در دسترس مودیان محترم قرار خواهد داد.

براساس این اطلاعیه، مودیان مذکور حداکثر تا یک ماه پس از پایان دوره مالیاتی موردنظر (زمستان 1402) فرصت دارند بر اساس اطلاعات مربوط به صورتحساب های خارج از سامانه مودیان، اظهارنامه موردنظر را ویرایش، تکمیل و به سازمان امور مالیاتی کشور مسترد و نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلق اقدام نمایند. مودیانی که تا پایان فروردین ماه سال 1403 نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلق اقدام ننمایند، مشمول جریمه مقرر در مواد (36) و (37) قانون مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد می شوند.

شایان ذکر است به منظور تکریم و جلوگیری از تضییع حقوق مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده، راهنمای تکمیل اظهارنامه موضوع ماده (3) قانون تسهیل در سامانه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir قرار می‌گیرد.

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز