تمدید مهلت اصلاح و تکمیل اظهارنامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۲ تا ۲۲ اردیبهشت ماه

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای اعلام کرد: چنانچه مودیان محترم مالیاتی، اظهارنامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده زمستان سال ۱۴۰۲ را تا بیست و دوم اردیبهشت ماه سال جاری اصلاح، تکمیل و مسترد نمایند، از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم موضوع ماده (۳۷) و بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ تا سقف جرایم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی، برخوردار می شوند.

You have no rights to post comments

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز