بخشنامه: 268/20589/دچاپ مطلب اطلاعیه شماره 35- نحوه محاسبه حد مجاز ماده 6

 

با عنایت به سئوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص محاسبات کسر از حد مجاز ماده 6 قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به استحضار می ‏رساند;

-1 سقف مجاز ماده فوق حسب مقررات قانونی در ابتدای هر دوره مالیاتی معادل 5 برابر فروش ‏های مشمول مالیات بر ارزش افزوده دوره متناظر سال قبل که مالیات آن پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد یا 5 برابر معافیت ماده 101 قانون مالیات ‌های مستقیم هر کدام بیشتر است، محاسبه و در سامانه مودیان در کارپوشه اختصاصی هر مودی درج می‌ شود و موارد زیر در طی دوره می ‎تواند موجب افزایش آن شود:

.1.1 در صورتی که مالیات قسمتی از بدهی دوره متناظر سال قبل پرداخت یا ترتیب پرداخت داده نشده باشد و در این دوره پرداخت شود یا ترتیب پرداخت آن داده شود، از تاریخ پرداخت یا ترتیب پرداخت درج شده در کارپوشه مودی.

.1.2 پرداخت نقدی یا ارائه تضمین برای افزایش سقف حد مجاز علاوه بر میزان بند (1) فوق از تاریخ درج در کارپوشه مودی.

.1.3خرید نقدی طی دوره، بابت کالاها و خدمات مشمول که صورتحساب الکترونیکی نقدی آن به تایید خریدار رسیده باشد، از تاریخ تایید صورتحساب الکترونیکی توسط خریدار به شرطی که فروشنده دارای حد مجاز فروش و کارپوشه فعال بوده باشد.

.1.4 پرداخت‌ های انجام شده بابت خریدهای نسیه دوره قبل، از تاریخ تایید پرداخت توسط طرفین معامله به شرطی که فروشنده دارای حد مجاز فروش و کارپوشه فعال بوده باشد.

.1.5 واردات کالا از تاریخ درج اطلاعات مربوط به واردات در کارپوشه مودی.

.2 درصورتی‏که صورتحساب الکترونیکی نوع اول  به صورت نقدی یا قسمتی از آن که به صورت نقد باشد برای قسمت نقدی آن، صادر و در سامانه مودیان ثبت شده باشد، با توجه به لحظه ثبت هر صورتحساب الکترونیکی:

.2.1 اگر مبلغ صورتحساب الکترونیکی از باقیمانده حد مجاز کمتر یا برابر با آن باشد، به میزان مبلغ صورتحساب الکترونیکی موردنظر از باقیمانده حد مجاز فروشنده کسر و صورتحساب الکترونیکی برچسب «عدم عدول از حد مجاز» خواهد گرفت.

.2.2 اگر مبلغ صورتحساب الکترونیکی از باقیمانده حد مجاز فروشنده بیشتر باشد، معادل مبلغ این صورتحساب الکترونیکی از حدمجاز کسر نمی ‌شود، لکن صورتحساب الکترونیکی مورد نظر برچسب «عدول از حد مجاز» خواهد گرفت. چنانچه صورتحساب الکترونیکی برچسب «عدول از حد مجاز» گرفته باشد، ضروری است به منظور بهره ‏مندی خریدار از اعتبار مالیاتی، فروشنده پس از افزایش حد مجاز نسبت به صدور صورتحساب اصلاحی مربوطه اقدام نماید.

.3 درصورت صدور سایر صورتحساب‏های الکترونیکی، از آنجایی که خریدار، مصرف‌کننده نهایی است و به خریدار اعتبار تعلق نمی ‌گیرد، فارغ از اینکه باقیمانده حد مجاز کفاف مبلغ صورتحساب را بدهد یا خیر، ‌کلیه صورتحساب‌ های مذکور برچسب «عدم عدول از حد مجاز» خواهند گرفت و به میزان مبلغ صورتحساب از باقیمانده حد مجاز کسر خواهد شد:

.1.3 اگر مبلغ صورتحساب الکترونیکی موضوع بند (3) فوق از باقیمانده حد مجاز بیشتر باشد، در صورت افزایش حد مجاز، باقیمانده جدید حاصل جمع جبری مبلغ افزایش یافته و باقیمانده قبلی خواهد شد.

.4 درصورتی که در لحظه درج صورتحساب الکترونیکی نقدی با لحاظ بندهای (1) تا (3) فوق صورتحساب الکترونیکی مربوطه به لحاظ عدم وجود حد مجاز فروشنده برچسب «عدول از حد مجاز» گرفته باشد، صرفا با صدور صورتحساب الکترونیکی اصلاحی خریدار می ‌تواند از اعتبار مالیاتی مربوطه با رعایت مقررات استفاده نماید. به عبارت دیگر صرف داشتن یا افزایش اعتبار فروشنده بعد از صدور صورتحساب اصلی بدون حد مجاز موجب ایجاد اعتبار مالیات و عوارض خرید برای خریدار نمی‌ شود.

بنابراین برای فروشنده در دوره صدور صورتحساب الکترونیکی اصلاحی که صرفا برای استفاده خریدار از اعتبار مالیات و عوارض خرید صادر شده است (صدور صورتحساب الکترونیکی اصلاحی بدون هیچ تغییری از قبیل نوع کالا و خدمات و مبلغ نسبت به صورت حساب الکترونیکی اصلی) هیچگونه فروش یا مالیات و عوارض فروش در سامانه مودیان لحاظ نمی ‌شود و صرفا خریدار می‌ تواند در دوره صدور صورتحساب الکترونیکی اصلاحی از اعتبار مالیات و عوارض خرید با رعایت مقررات مربوطه بهره‌ مند شود.

به عنوان مثال در فصل زمستان سال 1402 صورتحساب الکترونیکی اصلی با مبلغ فروش 100 واحد و مالیات بر ارزش افزوده 9 واحد توسط فروشنده الف صادر شده و در زمان ثبت صورتحساب الکترونیکی توسط فروشنده در سامانه مودیان مودی الف فاقد حدمجاز بوده است و به همین دلیل مودی ب (خریدار) از اعتبار این صورتحساب الکترونیکی بهره مند نشده است. در این حالت برای فروشنده در فصل زمستان 100 واحد فروش و 9 واحد مالیات و عوارض فروش لحاظ شده و برای خریدار اگر صورتحساب الکترونیکی را تایید (اعم از تایید طی 30 روز یا تایید سیستمی) کرده باشد صرفا 100 واحد خرید بدون اعتبار مالیات بر ارزش افزوده و اگر صورتحساب الکترونیکی را تایید نکرده باشد صفر واحد خرید لحاظ می‌ شود.

حال اگر فروشنده نسبت به افزایش حد مجاز موضوع ماده 6 قانون مذکور از یکی از طرق مندرج در بند 1 فوق اقدام نماید در هر دوره ای که صورتحساب الکترونیکی اصلاحی صادر شود به عنوان مثال در زمستان 1402 یا بهار 1403 یا تابستان 1403 و خریدار صورتحساب الکترونیکی را تایید نماید برای فروشنده هیچ فروشی لحاظ نمی ‌شود و برای خریدار اگر صورتحساب اصلی را قبلا تایید (اعم از تایید طی 30 روز یا تایید سیستمی) کرده باشد به ترتیب در زمستان 1402 یا بهار 1403 یا تابستان 1403 حسب تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی اصلاحی مالیات و عوارض خرید با رعایت مقررات لحاظ می ‌شود.

خواهشمند است دستور فرمائید، در این خصوص اطلاع‌ رسانی لازم صورت پذیرد.

مهدی موحدی بک‌نظر

رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

You have no rights to post comments

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز