بخشنامه: 200/20305چاپ مطلب در خصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی

 

با عنایت به سیاست های کلان سازمان امور مالیاتی کشور در دوره جدید در خصوص حسابرسی سیستمی و استفاده از ظرفیت های فناورانه در دریافت اطلاعات از مودیان و بررسی و رسیدگی سیستمی به پرونده های مالیاتی و با توجه به اهمیت دریافت اطلاعات دقیق و پالایش سیستمی داده های پولی واصله از نظام بانکی، در راستای اجرای مطلوب تر بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 و همچنین به منظور مبارزه با فرار مالیاتی به صورت فرآیند محور و با بهره گیری از تجربیات گذشته در رسیدگی به تراکنش های بانکی، در نظر است طرح بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی با استفاده از فرآیندهای جدید در سطح سازمان امور مالیاتی کشور پیاده سازی و اجرا شود، بدین منظور در گام نخست اصلاح فرآیندهای سامانه بتیس و ایجاد امکان دریافت اظهارات مودیان محترم مالیاتی به صورت سیستمی و بدون مراجعه مودیان به ادارات امور مالیاتی در دستور کار سازمان متبوع قرار گرفته است. به همین منظور مقرر می شود، ادارات کل امور مالیاتی، بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی در منابع مالیات بردرآمد، جرایم موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده مربوط به سنوات 1398 و پس از آن و همچنین رسیدگی به تراکنش های بانکی (منبع ارزش افزوده) مربوط به سنوات 1396 و ماقبل آن که تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است یا رسیدگی شده و در هیات های حل اختلاف مالیاتی مطرح است را تا زمان ارائه فرآیند و سامانه اصلاحی از دستور کار رسیدگی خارج نمایند. معاونت فناوری های مالیاتی موظف است با همکاری مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی و معاونت درآمدهای مالیاتی حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ این نامه، فرآیند جدید را عملیاتی و نتیجه اقدامات را به اینجانب گزارش نماید.

پیگیری موارد خاص (از جمله مشمولین تبصره ماده 157 ق.م.م.) و مواردی که مودی درخواست تسریع در رسیدگی به پرونده را دارد، بعد از تایید دادیار مسئول اداره کل و همچنین موارد مربوط به بند 4 ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری و دارای دستور قضایی از شمول این بخشنامه خارج است.

این بخشنامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

You have no rights to post comments

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز