آيين ­نامه اجرايي ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)

نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با سایر قوانین: سابر قوانين

 

 

 

شماره: 48-95-200

تاريخ: 26-07-1395

 

بخشنامه

 

 

48

95

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)

س

 

 

مخاطبين

رئيس محترم امور مالياتي شهر و استان تهران

مديران کل محترم امور مالياتي استان­ها

مديران کل محترم ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدير کل محترم امور مالياتي مؤديان بزرگ

موضوع

آيين ­نامه اجرايي ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2)

 

    آيين­ نامه اجرايي ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) موضوع تصويب­ نامه شماره 59121/ت 52912 هـ مورخ 19-05-1395 هيئت محترم وزيران(تصوير پيوست) با ملحوظ نظر قراردادن احکام مالياتي مواد (6)،( 9)، ( 12) و ( 13) آن جهت اطلاع و بهره برداري لازم ابلاغ مي­ گردد.

سيدکامل تقوي نژاد

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

دامنه کاربرد:1-داخلي:*         2-خارجي:*

مرجع پاسخگويي: دفتر رسيدگي و استرداد معاونت ماليات بر ارزش افزوده      تلفن: 83271013-021

بخشنامه­ هاي منسوخ:

کليه بخشنامه­ها و دستورالعمل­هاي مغاير

تاريخ اجرا: 19-05-1395

مرجع ناظر: دادستاني انتظامي مالياتي

نحوه ابلاغ:فيزيکي-الکترونيکي

         

 

 


دانلود و ذخيره پيوستهاي مربوط به سند يافت شده  
                        

 

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز