ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی

شماره: 121/97/200/ص

تاریخ: 26/08/1397

بخشنامه

 

121

97

148

م

 

 

مخاطبان/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امورمالیاتی

 

موضوع

ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی

 

به پیوست تصویر صورتجلسه شماره 16-201 مورخ 20/06/1397 شورای عالی مالیاتی درخصوص ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی موضوع بند 29 الحاقی ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 که سال مال آنها قبل از 01/01/1395 شروع شده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.35-3/7

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا: مطابق رای شورا

مدت اجرا:نامحدود

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

 

 

 

 

 

مواد قانونی وابسته
 

ماده 148- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است: 1- قیمت خرید کالای فروخته شد...

http://www.intamedia.ir/public/loadfile/default/171548

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز