ابلاغ صورتجلسه شماره 23-201 مورخ 19/8/1397 شورای عالی مالیاتی راجع به وجوه دریافتی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس­های فوق برنامه

شماره: 128/97/230

تاریخ: 17/09/1397

بخشنامه

 

128

97

134

م

 

 

مخاطبین/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امورمالیاتی

 

موضوع

ابلاغ صورتجلسه شماره 23-201 مورخ 19/8/1397 شورای عالی مالیاتی راجع به وجوه دریافتی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس­های فوق برنامه

 

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 23-201 مورخ 19/8/1397 در اجرای بند (3) ماده 255 قانون مالیات های مستقیم راجع به وجوه دریافتی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره­های آموزشی و کلاس­های فوق برنامه در انطباق با مقررات ماده 134 قانون مالیات­های مستقیم و آئین­نامه اجرایی مربوط که به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

 

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

 

تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه

مدت اجرا:مطابق بخشنامه

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

 

  بخشنامه ها و دستور العمل های منسوخ ( شماره و تاریخ) :    ندارد               

 

 

 

 

مواد قانونی وابسته
  ماده 134- درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد دارا...

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز