تسری نرخ صفر مالیاتی به جوایز صادراتی

شماره: ۱۶۸/۹۷/۲۰۰

تاریخ: ۱۸/۱۲/۱۳۹۷

بخشنامه

 

۱۶۸

۹۷

ماده ۱۴۱

م

 

 

مخاطبان/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امورمالیاتی

 

موضوع

تسری نرخ صفر مالیاتی به جوایز صادراتی

 

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص تسری یا عدم تسری نرخ صفر مالیاتی به جوایز صادراتی پرداختی توسط دولت به صادر کنندگان، بدینوسیله اعلام می شود:

نظر به اینکه جوایز صادراتی طبق مقررات مربوطه به صادرکنندگان کالا و خدمات تعلق  می گیرد بنابراین به لحاظ ارتباط مستقیم موضوع با صادرات، جوایز دریافتی صادرکنندگان به تبع نرخ صفر درآمد اصلی آنها، با رعایت مقررات مربوط، مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ می باشد.۶۱-۱/۱۲

محمد قاسم پناهی

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه

مدت اجرا:نامحدود

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

 

 

 

 

 

 

 

 

مواد قانونی وابسته
  ماده ۱۴۱- صددرصد(۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست‌درصد(۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمو...

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز