ارسال اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

شماره: ۲۰۰/۹۸/۸

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

بخشنامه

 

۸

۹۸

تبصره (۲) ماده (۱۶۹)

م

 

 

مخاطبین اصلی/ ذینفعان

اداره امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

ارسال اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

به پیوست تصویر اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم موضوع مصوبه شماره ۱۷۰۰۷۰/ت ۵۵۷۵۴هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ هیأت محترم وزیران، برای اطلاع و اجرا ارسال می گردد.

در ضمن متن تنقیح شده آئین نامه مذکور به ضمیمه ارسال می شود.

محمدقاسم پناهی

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

 

دامنه کاربرد:۱- داخلی*     ۲-خارجی*

مرجع پاسخگویی: دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری

تاریخ اجرا:

۱۵ روز پس از درج در روزنامه رسمی کشور(تاریخ مندرج در روزنامه رسمی ۱۳۹۷/۱۲/۲۶)  

مدت اجرا:

مطابق آئین نامه

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

فیزیکی/سیستمی

بخشنامه های منسوخ ( شماره و تاریخ) :    مواردی از آئین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۹۰۶/ت ۵۳۴۰۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ که در این مصوبه اصلاح شده اند. بخشنامه ابلاغ آئین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم به شماره ۲۰۰/۹۶/۱۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲               

 

 

 

 

مواد قانونی وابسته
  ماده ۱۶۹- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای...
  ماده ۱۶۹ مکرر - به منظور شفافیت فعالیت­های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالی...

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز