دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 200/98/48

تاریخ: 1398/05/28

بخشنامه

 

برنامه عملیاتی کمیته تخصصی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در سال 1398

 

مخاطبان/ ذینفعان

معاونان محترم سازمان

مدیران کل دفاتر ستادی سازمان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور

 

موضوع

دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور

با عنایت به ضرورت بازرسی و نظارت مستمر بر فرآیندهای مالیاتی و عملکرد ادارات کل امور مالیاتی، نظام مند نمودن نحوه رسیدگی به گزارشات بازرسی و استفاده از بازخوردهای حاصله در راستای شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها و ارائه راهکارهای اصلاحی جهت ارتقای کارایی نظام مالیاتی، به پیوست «دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور» جهت اجرا ابلاغ می گردد.

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا:

پس از ابلاغ بخشنامه

مرجع ناظر:

رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی

نحوه ابلاغ:

فیزیکی/سیستمی

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز