ابلاغ دادنامه شماره 314-10313 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری درخصوص درخواست ابطال بند (1) بخشنامه شماره 4531 مورخ 1390/04/04 سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 200/98/83

تاریخ: 1398/09/10

بخشنامه

 

83

98

بند 12 ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده

الف

 

مخاطبین/ ذینفعان

 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

مدیران  کل محترم امور مالیاتی استان ها

موضوع

 

ابلاغ دادنامه شماره 314-10313 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری درخصوص درخواست ابطال بند (1) بخشنامه شماره 4531 مورخ 1390/04/04 سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 314-10313 مورخ 1398/06/25 مبنی بر خواسته ابطال بند (1) بخشنامه شماره 4531 مورخ 1390/04/04 که مقرر می دارد: «براساس بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 خدمات حمل و نقل عمومی مسافری برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد. با توجه به حکم قانونی فوق، بند (1) بخشنامه شماره 4531 مورخ 1390/04/04 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که بر مبنای آن، ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول مقررات بند (12) ماده (12) قانون مالیات برارزش افزوده و معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده اعلام شده، مغایرتی با قوانین نداشته و در راستای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن صادر شده است، لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند»; جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

دامنه کاربرد:

1-داخلی:*             2-خارجی:*

مرجع پاسخگویی:

دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده

تلفن: 33950106-021

بخشنامه های منسوخ:

تاریخ  اجرا:

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

فیزیکی/سیستمی

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز